ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย

จังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ยืนยันเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ พร้อมส่งทีมสอบสวนโรคตรวจเข้มทุกพื้นที่ และสั่งตั้งจุดตรวจในทุกพื้นที่เสี่ยงเน้นเขตติดต่อชัยภูมิ
วันนี้ (25 ธ.ค. 63) ที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ศบค.จ.ขก) ว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้ค้นพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารายงานตัวตามคำแนะนำของทางจังหวัด โดยทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้เข้าไปสอบสวน Timeline แล้ว ซึ่งอยู่ในการควบคุมตามแนวทางที่กำหนด โดยเน้นย้ำให้ผู้ที่ผ่านจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มารายงานตัว ซึ่งขณะนี้ มีผู้ที่เข้ามารายงานตัวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้ว จำนวน 525 คน จากการตรวจเบื้องต้น ยืนยันพบผู้ป่วยรายที่ 2 ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายนอกพื้นที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้ยกระดับการควบคุมในด้านต่างๆ อย่างรัดกุมและเข้มข้นขึ้น โดยกำหนดให้มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงตามแนวรอยต่อของพื้นที่ที่มีการพบผู้มีเชื้อเพิ่มอีก 2 จุด จากเดิม 3 จุด รวมเป็น 5 จุด
นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ตรวจสอบระบบการเรียนออนไลน์ให้พร้อม ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นก็จะยังไม่สั่งปิดการเรียนการสอน พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนทุกคน ได้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนขนาดใหญ่ในทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อม ในการกำหนดจุด Local quarantine เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวในพื้นที่อำเภอต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยอีกว่า ผู้ป่วยรายที่ 2 ที่พบ ไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัดข้างเคียง แต่การสอบสวนโรค พบว่า เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เดินทางไปรับอาหารทะเลมาจำหน่าย หลังจากนั้นได้มีการดำเนินการตรวจกลุ่มเสี่ยงในเชิงป้องกันจึงทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม อาการเบื้องต้นผู้ติดเชื้อ ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีเสมหะ ไม่ปรากฏอาการไข้ จึงขอให้ทุกคนที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ได้แสดงตนเพื่อตรวจโรคโดยด่วน โดยยืนยันว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ ยังไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่
 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ดำเนินการยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางสังคม กินของร้อนใช้ ช้อนกลางส่วนตัว ให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
แสดงความคิดเห็น