จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายที่3 ผู้ว่าฯยัน ‘ไม่ล็อกดาวน์เมือง’

ผู้ว่าฯขอนแก่น ยืนยัน พบผู้ติดเชื้อรายที่ที่3 ของจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยคนที่ 2 ยืนยันยังไม่ล็อกดาวน์จังหวัด ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้า-ออกจังหวัดได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกราควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจุดตรวจเข้ม อ.แวงใหญ่ และ อ.แวงน้อย ด้าน นายแพทย์สมชายโชติ เผย อาการล่าสุดหญิงวัย 24 ปี ผู้ติดเชื้อรายแรกอาการดีขึ้นต่อเนื่อง

(26 ธ.ค.63)นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ได้ร่วมแถลงข่าวหลังรับรายงานยืนยันผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 3 ซึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าอาหารทะเลและเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ประกอบอาชีพร่วมกันโดยผู้ป่วยของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 3 ราย จากการตรวจสอบเป็นผู้ที่เข้ามาพบกับทางโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัด ตามคำแนะนำที่ทางจังหวัดได้แนะนำและประกาศ ว่าผู้ใดที่ผ่านหรือไปประกอบอาชีพและเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อตรวจเช็คในเรื่องการที่จะติดเชื้อมาหรือไม่ซึ่งถือว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มาแจ้งข้อมูล และรับการตรวจ ถือว่าเป็นประโยชน์ของทางราชการในการ ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทราบว่า ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ามารายงานตัวและพบเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จำนวน 576 ราย และก็มีการส่งตัวอย่างตรวจไปแล้ว 134 รายตรวจพบเชื้อ 3 ราย อีก 442 รายอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและทีมงานในระดับพื้นที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ที่จะสอดส่องดูแลและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
“ ยังคงยืนยันว่าขอนแก่นยังคงไม่ได้มีการประกาศล็อคดาวน์พื้นที่แต่อย่างใด ยังคงสามารถเดินทางเข้า-ออก และดำเนินกิจการต่างๆได้ตามปกติ แต่ขอให้ทุกคนไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญขอความร่วมมือทุกคนที่เดินทางผ่าน หรือเข้าและออก จ.สมุทรสาคร เข้ารายงานตัวกับเจ้าพนักงาน และกักตัวเองเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของสังคม
ขณะเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จังหวัดได้มีการตั้งจุดตรวจโควิด-19 เพิ่มขึ้นที่ อ.แวงใหญ่และ อ.แวงน้อย และมีรายงานจากทั้ง 26 อำเภอว่าการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก หรือการรวมตัวกันของบุคคลนั้นมีการของดการจัดกิจกรรมแล้วทั้งหมด ทั้งถนนคนเดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ,การจัดกิจกรรมปีใหม่ หรือการสวดมนต์ข้ามปี
อย่างไรก็ดีสำหรับหน่วยงานใด หรือพื้นที่ใดที่กำหนดจัดกิจกรรมและมีคนจำนวนมากขอให้ขออนุญาตและเสนอแผนงานด้านสาธารณสุขให้กับเจ้าพนักงานได้ทราบ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามประกาศของจังหวัดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดทันทีไม่มีละเว้น”

ายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น  กล่าวว่า  อาการล่าสุด หญิง อายุ 24 ปี ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก  อยู่ในความดูแลของแพทย์ รพ.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิดและอาการดีขึ้นตามลำดับ ตามแนวทางการรักษาของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อ3 ราย ถือว่า กลุ่มติดเชื้อเล็กน้อยคือ มีการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ  ถึงมีอาการ เล็กน้อยก็ตาม เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมั่น จะต้องอยู่ในความดูแลจากแพทย์อย่างน้อย 14 วัน

รายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 32 ปี ขณะนี้ส่งต่อการรักษามาที่ รพ.พล และ รายที่ 3 เป็นหญิง อายุ 36 ปี ขณะนี้ทำการรักษาอยู่ที่ รพ.แวงใหญ่ ซึ่งทุก รพ.นั้นมีห้องความดันลบรักษาตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งผู้ป่วยทุกรายต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางทางการแพทย์ ซึ่ง รพ.ทุกแห่ง มีทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางรักษาอยู่ รพ. ละ 3 ทีมซึ่งเพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ขณะที่การส่งต่อตัวผู้ป่วยนั้น จะใช้ทีมแพทย์และรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ที่เดินทางจากส่วนกลางเพียงจุดเดียวเพื่อลดความเสี่ยง และให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามแนวทางหรือมาตรฐานต่างๆที่ทางจังหวัดจะประกาศออกมาเป็นระยะ และขอขอบคุณทุทคนที่ให้ความร่วมมือ พร้อมขอให้ประชาชนระวังตัวเองอย่างเข้มงวดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินของร้อนใช้ช้อนกลางของตัวเอง งดหรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการที่จะไปในที่มีการชุมนุมของผู้คนจำนวน มาก เมื่อจับต้องสิ่งของที่เป็นสาธารณะขอให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในทันที สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้
แสดงความคิดเห็น