จังหวัดขอนแก่นขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

(28 ธ.ค.63) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นี่ว่า ที่ประชุมฯได้มีมติให้
ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามภูมิลำเนา ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดขอนแก่น หลังก่อนหน้านี้ได้ประกาศขอให้
ผู้เดินทางมาจากจังหวัดหวัดสมุทรสาคร เข้ารายงานตัว ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารายงานตัวแล้วจำนวน 651 ราย มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 254 ราย ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย ส่วนอีก 397 ราย ต้องกักตัวเองตามมาตรการป้องกันโรค เป็นเวลา 14 วัน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเพิ่มมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยขอให้สถานบริการน้ำมันตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
แสดงความคิดเห็น