ขอนแก่นยกการ์ดสูง!!ลุยล้าง ‘ตลาดศรีเมืองทอง’สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น kick off จัดกิจกรรม’ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid-19′ ลุยล้าง ตลาดศรีเมืองทอง รับปีใหม่ 2564 สร้างความมั่นใจผู้บริโภค
 วันนี้ (29 ธ.ค. 63) ที่ ตลาดศรีเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid-19 รับปีใหม่ 2564 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมมอบนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และร่วมกิจกรรมล้างตลาดไล่โควิด-19 ให้ความรู้แก่ผู้ค้าและประชาชนในการป้องกันตนเองจากโควิด-19
ทั้งนี้ ตลาด ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่คู่กับวิถีชีวิตของสังคมไทยตลอดมา เป็นสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าและบริการจำนวนมาก เป็นแหล่งรวมอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารพร้อมบริโภคจำนวนมาก ทำให้บางครั้งพบว่า ตลาดเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่เกิดขึ้นในตลาดกลางค้ากุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง จนเกิดผลกระทบกับประชาชนและด้านอื่นๆ ด้วย จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการกำกับดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid-19 รับปีใหม่ 2564 ของศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีใหม่
รวมทั้ง การเน้นย้ำมาตรการให้ทุกตลาดมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณและพื้นผิวสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ และการเช็คอินด้วยแอปไทยชนะ มีการติดตามประเมินและให้คำแนะนำ รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อต้องออกไปในแหล่งชุมชนและสถานที่ต่างๆในช่วงที่มีการระบาดของโรค รวมถึงการป้องกัน covid -19
แสดงความคิดเห็น