อีสานโพลยก!!‘หญิงหน่อย’ นักการเมืองแห่งปี63 เฉือน ‘ธนาธร’ทิ้งห่าง ‘บิ๊กตู่’

‘อีสานโพล’เผยผลสำรวจ คนอีสานยังรัก ‘หญิงหน่อย’ ยกเป็นนักการเมืองแห่งปี 2563เฉือน’ธนาธร’ทิ้งห่าง’บิ๊กตู่’

30 ธ.ค. 63 – อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ประจำปี 2563” ซึ่งเป็นการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล

ทั้งนี้ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.และ 25-28 ธ.ค. 2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,224 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ แบบไม่มีตัวเลือกให้ ซึ่งจากการประมวลผลพบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้

1.นักการเมือง/ผู้บริหารภาครัฐแห่งปี อันดับที่ 1 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 25.0% ถัดมา อันดับ 2 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 23.4% ส่วนอันดับ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 14.8 % และอื่น ๆ 29.4% ส่วน 7.4 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

2.ผู้บริหารภาคเอกชนแห่งปี ปัญญา นิรันดร์กุล 16.7% ธนินท์ เจียรวนนท์ 16.1% เจริญ สิริวัฒนภักดี 9.9% อื่น ๆ 31.4% และ 25.9% ยังไม่มีผู้เหมาะสม

3.นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี/NGO แห่งปี บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ 26.4% บุ๋ม ปนัดดา 19.2% ตูน บอดี้สแลม 18.2 % อื่นๆ 22.9% และ 13.3% ยังไม่มีผู้เหมาะสม

4.สถานีโทรทัศน์แห่งปี ช่อง 3 ร้อยละ 28.8 ช่อง 7 ร้อยละ 25.4 ช่อง Work point ร้อยละ 11.5 อื่น ๆ ร้อยละ 32.6 และร้อยละ 1.7 ยังไม่มีที่เหมาะสม

5.หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี ไทยรัฐ ร้อยละ 40.5 เดลินิวส์ ร้อยละ 8.7 มติชน ร้อยละ 8.6 อื่น ๆ ร้อยละ 36.9 และ ร้อยละ 5.3 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

6.พระเอกแห่งปี เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 16.0 ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 11.9 หมาก ปริญ ร้อยละ 9.3 อื่น ๆ ร้อยละ 56.9และร้อยละ 5.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

7.นางเอกแห่งปี เบลล่า ราณี ร้อยละ 13.2 อั้ม พัชราภา ร้อยละ 9.5 ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 8.8 อื่นๆร้อยละ 64.4 และ ร้อยละ 4.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

8.นักร้องชายแห่งปี ไผ่ พงศธร ร้อยละ 15.1 มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 11.3 ไมค์ ภิรมย์พร ร้อยละ 6.8 อื่นๆร้อยละ 66.0และร้อยละ 0.8 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

9.นักร้องหญิงแห่งปี ต่าย อรทัย ร้อยละ 20.3 จินตหรา พูนลาภ ร้อยละ 13.8 ลำไย ไหทองคำ ร้อยละ 9.5 อื่นๆ ร้อยละ 55.3 และร้อยละ 1.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

10.เพลงดังแห่งปี โรคซึมเหล้า ร้อยละ 9.4 อ้ายมันคนซั่ว ร้อยละ 6.1 สิมาฮักหยังตอนนี้ ร้อยละ 6.0 อื่นๆ ร้อยละ 77.0และร้อยละ 1.5 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

11.วงดนตรี/คณะหมอลำ/คณะลิเกแห่งปี คณะประถมบันเทิงศิลป์ ร้อยละ 17.7 คณะเสียงอีสาน ร้อยละ 17.5 คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ร้อยละ 9.9 อื่นๆร้อยละ 39.3 ร้อยละ 15.6 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม

12.ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปี กรรชัย กำเนิดพลอย ร้อยละ 19.1 ธีมะ กาญจนไพริน ร้อยละ 13.2 อนุวัต เฟื่องทองแดง ร้อยละ 9.5 อื่น ๆ ร้อยละ 46.1 และร้อยละ 12.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

13. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรหญิงแห่งปี พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 23.1 เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อยละ 12.9 จิตดี ศรีดี ร้อยละ 11.7 อื่นๆ  ร้อยละ 38.2 และร้อยละ 14.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม.


ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ3% ประกอบด้วยเพศชาย ร้อยละ 48.0 เพศหญิงร้อยละ 52.0 ด้านอายุ อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 9.1 อายุ 26-
30 ปี ร้อยละ 10.5 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 23.0 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 30.8 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 21.3 และอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 5.2

ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 30.4 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 25.1มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 14.8 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.0 ปริญญาตรี ร้อยละ 20.4 และ
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.3

ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 39.1 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ14.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.9 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ
10.3 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 7.2 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.1 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.4

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทร้อยละ 26.0 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทร้อยละ 35.5 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 15.7 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 11.4 รายได้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.9 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 1.6

แสดงความคิดเห็น