ผู้ติดเชื้อขอนแก่น๓รายอาการดีขึ้นใกล้ได้กลับบ้านพ่อเมืองขอนแก่นย้ำการ์ดอย่าตก

ผู้ติดเชื้อขอนแก่น๓รายอาการดีขึ้นใกล้ได้กลับบ้านพ่อเมืองขอนแก่นย้ำการ์ดอย่าตกสั่งจับตา พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๓ อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แวงใหญ่ และ อ.มัญจาคีรี
วันที่ ๒ มค. ๖๔​ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๔ โดย ผวจ.ขอนแก่น ได้สรุปอาการของผู้ติดเชื้อที่จังหวัดขอนแก่น ๓ ราย รายที่ ๑ รักษาตัวอยู่ รพ.ขอนแก่น อาการหายดีเกือบเป็นปกติ ใกล้ได้กลับบ้านแล้ว รายที่ ๒ รักษาตัวอยู่ รพ. พล และ รายที่ ๓ รักษาตัวอยู่ รพ.แวงใหญ่ อาการดีขึ้นแล้วเช่นกัน
สำหรับการประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปดังนี้คือ
๑. ควบคุมการแบ่งพื้นที่ขอนแก่น เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง แยกรายอำเภอ ๓ อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แวงใหญ่ และ อ.มัญจาคีรี
๒. ขอให้ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ขอนแก่น ต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดขอนแก่น คือผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครปฐม จันทบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี และสั่งการให้ติดตั้งป้ายคิวอาร์โค๊ดขอนแก่น ที่ บขส. สนามบิน สถานีรถไฟ ปั๊มน้ำมัน และ ด่านคัดกรอง ๕ อำเภอ ประกอบด้วย อ.พล อ.โคกโพธิ์ชัย อ.เขาสวนกวาง อ.ชุมแพ และ อ.แวงน้อย
๓. มอบอำนาจให้ ผวจ.ขอนแก่น ดำเนินการออกประกาศตามมาตรการทั่วไป ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า (ศบค.) ตามความเหมาะสม
๔. ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดเช่น บ่อนไก่ เป็นต้น
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ และขอความร่วมมือชาวขอนแก่นการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อนช้อนเรา และไม่พาตัวเองไปในที่สุ่มเสี่ยง
แสดงความคิดเห็น