อุดรฯสังเวยปีใหม่ดับ ! 14 สาเหตุอันดับ 1 เมาแล้วขับ

อุดรฯ สังเวยปีใหม่ดับ ! 14 ราย สาเหตุอันดับ 1 เมาแล้วขับ ผู้ว่าฯเน้น อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับ ลดความหนาแน่นการจราจร ด่านชุมชนเข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุฯ 
วันนี้ (3 ม.ค. 64) ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ในช่วงที่เหลืออีก 1 – 2 นี้ ได้เน้นในเรื่องการลดความหนาแน่นด้านการจราจร อำเภอที่มีพื้นที่ติดกับถนนสายหลัก และอำเภอที่มีประชาชนเดินทางมุ่งสู่ถนนสายหลักเพื่อเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ อย่างเช่น อำเภอหนองหาน อำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี และอำเภอโนนสะอาด ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความความหนาแน่นของการจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ
ส่วนด่านชุมชนในแต่ละพื้นที่ ก็ยังคงต้องทำงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการฉลองปีใหม่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน๊อก ซึ่งอาจมีหลงเหลืออยู่ การพิจารณาปิดจุดกลับรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เฝ้าระวังจุดทางลักข้ามที่ประชาชนใช้ข้ามถนนโดยไม่ปลอดภัย และจากการตั้งข้อสังเกตในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุไม่มาก แต่จำนวนผู้เสียชีวิตมีค่อนข้างสูง อยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ แสดงถึงอุบัติเหตุในแต่ละครั้งมีความรุนแรง จึงอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยและรักษาวินัยจราจร ซึ่งควรจะมีการปลูกฝังและยกย่องเชิดชูเกียรติกันสำหรับเรื่องการรักษาวินัย
ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี เกิดอุบัติเหตุฯ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน เสียชีวิต 2 คน สาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับจำนวน 1 ราย ขับรถเร็วจำนวน 1 ราย ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุฯโดยรวม ช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 2 มกราคม 2564 จังหวัดอุดรธานี เกิดอุบัติเหตุทางถนนไปแล้ว 30 ครั้ง บาดเจ็บ 18 คน เสียชีวิต 14 ราย โดยสาเหตุการประสบอุบัติเหตุฯแล้วเสียชีวิตอันดับหนึ่งมาจากการดื่มแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 30 และขับรถเร็ว ร้อยละ 15
สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย จับกุมใน 10 ฐานความผิด ช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 จับกุมผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อก จำนวน 1,063 ราย เมาสุราขณะขับรถ 57 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 583 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 159 ราย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1,220 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 86 ราย ขับรถย้อนศร 46 ราย แซงในที่คับขัน 55 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 116 ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ 253 ราย รวมแล้วมีการจับกุมใน 10 ฐานความผิดทั้งสิ้น 3,638 ราย
แสดงความคิดเห็น