ผู้ว่าฯโคราชรุก!!สั่งสแกนร้านอาหาร-สถานบันเทิงฝ่าฝืนพร้อมใช้ยาแรงสั่งปิดทันที

ผู้ว่าฯโคราชรุกหนัก ส่ง 3 ทีมปูพรม สแกนร้านอาหาร-สถานบันเทิง ทั้งหมด 30 แห่ง พร้อมกำชับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่าฝืน! พร้อมใช้ยาแรง “สั่งปิด” ทันที
วันที่ 4 ม.ค.2564 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งการให้ นายกฤษณธร เลิศสำโรง ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการร่วมประกอบด้วย ทำการปกครองจังหวัด , ทำการปกครองอำเภอเมือง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , กอ.รมน.จ.นม. , ตำรวจภูธรจังหวัด ,สรรพสามิตจังหวัด, เทศบาลนครนครราชสีมา , กองร้อย อส.จ.นม. ๑ และ ร้อย อส.จ.นม. ๒ ออกตรวจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 (COVID-19) โดยแบ่งชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและร้านอาหาร
ชุดปฏิบัติการที่ ๑ ออกตรวจจำนวน ๑๑ ร้าน ได้แก่ ร้านโบราณ ,บ้านโคราช ,เขียวเสวย ,Love story ,Happy land ,18 มงกุฎ ,Paradise , ดอกไม้กาแฟ ,หรรษา ,ไทเกอร์ และ โนบุบาร์
ชุดปฏิบัติการที่ ๒ ออกตรวจร้านจำนวน ๙ ร้าน ได้แก่ ร้านเยสบาร์ ,บ๊อกบาร์ ,บ้าฝรั่ง ,ถวิล ,บขส., บัวบาร์ ,ยูไลด์ ,บ้านเกื้อ และร้านมายบาร์
ชุดปฏิบัติการที่ ๓ ออกตรวจร้านจำนวน ๑๐ ร้าน ได้แก่ ร้านมาดูบัว,ชิลลิน,ตะวันแดง ,ละเมอ, แฮง, โรงเหล้า ,โอเวอร์ , ทองหล่อ , มาเก๊า ,self Zone และร้าน Beat barXโดยชุดปฏิบัติการได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะ การเปิดและปิดตามระยะเวลา การเว้นระยะห่าง ให้ทางร้านปรับระยะห่างโดยการนำโต๊ะออกให้ได้ระยะตามมาตรการกำหนดฯ บริการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และลงทะเบียนผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แสดงความคิดเห็น