จ.อุดรธานียกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มีอะไรบ้าง เช็คเลย!!

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติงดรำบวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 18 มกราคม 2564 คงไว้เฉพาะพิธีกรรมตามความเชื่อและศรัทธา เลื่อนการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง และงานตรุษจีน ในขณะที่การเปิด-ปิดสถานบริการ ให้เป็นไปตามใบอนุญาต โรงเรียนหากจะปิดเรียนต้องผ่านมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ด้านร้านอาหารเปิดขายได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าฯ ย้ำไม่ปิดเมืองเดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติ

วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายจำรัส กังน้อย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมประชุม เพื่อหารือและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดกว่า 218 ประเทศทั่วโลก 2 เขตการปกครองพิเศษ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าห้าแสนรายต่อวัน ประเทศไทยในปัจจุบัน พบมีการแพร่ระบาดถึง 54 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสะสม 8,439 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 152 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร 577 ราย เสียชีวิตสะสมเป็น 65 ราย จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้มีจังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากส่วนกลางเพื่อควบคุมสถานการณ์

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (เสียงสัมภาษณ์) กล่าว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้มีการสรุปสถานการณ์ทั่วประเทศและจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับมาตรการตามข้อกำหนดที่ส่วนกลางกำหนดมาเป็นมาตรการอันใหม่ โดยหลักคือมีความเข้มงวดและเป็นมาตรการป้องกันโรคที่สูงมากขึ้นในหลายพื้นที่ แม้จะเป็นพื้นที่ที่ไม่พบ หรือพบผู้ติดเชื้อน้อยก็ถือเป็นมาตรการที่ป้องกันที่ล้ำหน้าของโรคติดต่อ

ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีจะมีการเข้มงวดในเรื่องการเปิด-ปิดสถานบริการให้ตรงตามเวลา ดูแลผู้ที่เข้าไปภายในไม่ให้แออัดจนเกินไป มีการคัดกรองมีการลงทะเบียนแอพฯ “ไทยชนะ” เพื่อจะได้รู้ว่าใครเข้าไปช่วงเวลาใดบ้าง, สนามกีฬาให้มีการซ้อมอย่างเดียว งดการแข่งขัน เพื่อลดปริมาณคนที่จะเข้ามาเชียร์, งานรื่นเริง งานประเพณี หากมีคนต่ำกว่า 100 คนให้ปฏิบัติตามาตรในการรักษาระยะห่าง การคัดกรอง การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน หากคนเกิน 100 คนต้องขออนุญาตทางอำเภอ, ขอความร่วมมือภาคเอกชนและหน่วยงานราชการบ้างหน่วย ทำงานที่บ้าน (Work from Home ) เพื่อลดปริมาณคนที่ต้องมารวมกันของคนในที่ใดที่หนึ่ง สำหรับส่วนของราชการให้วางแผนลดปริมาณคนเข้าสำนักงาน ซึ่งได้กำชับว่า ไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ,

สำหรับกิจกรรมที่สั่งห้ามเลยเครื่องเล่นเด็กบ้างประเภท เช่น บ้านบอล ที่มีการสัมผัสและการทำความสะอาดได้ยาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีจึงมีมติสั่งให้งดกิจการประเภทนี้ ส่วนเครื่องเล่นอื่นยังเล่นได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการ เช่น สไลด์เดอร์ หากมีการทำความสะอาดก็ยังเล่นได้ ในส่วนของกิจกรรมบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแนวปฏิบัติและมีมติเห็นชอบให้งดกิจกรรมในการรำบวงสรวง แต่ยังคงพิธีกรรมในการบวงสรวง พิธีกรรมทางศาสนา การวางพานพุ่ม โดยตัวแทนหน่วยงานราชกรและองค์กรต่างๆ เพื่อเคารพสักการะกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน แต่ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดกิจกรรมเสริมเป็นการรำบวงสรวงผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไป

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวยืนยันว่า อุดรธานีไม่ได้ปิดเมือง แต่ทุกคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าทางท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง หรือทางถนน จะมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง อย่างเช่นภาคกลาง และภาคตะวันออกบางจังหวัดให้เฝ้าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน หรือ Home quarantine 14 วัน เป็นมาตรการเข้มงวดกับการเข้าออกเมืองขอให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนทุกคน สำหรับการปิดสถานบันการศึกษาหากตรวจพบมีผู้ติดเชื้อให้โรงเรียนปิดได้ 3 วันเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและฆ่าเชื้อ และกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดโรงเรียนต้องเสนอขอมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรานีให้เห็นชอบก่อน

นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโปรแกรมที่ใช้ในลงทะเบียนของอุดรธานี ในการ Home quarantine ภายใต้ชื่อ udon covid watch out ซึ่งในการลงทะเบียนจะมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งโปรแกรมนี้ส่งข้อมูลไป รพ.สต.และ อสม. ไปเฝ้ากำกับดู 14 วัน ถือเป็นการ quarantine ที่มีประสิทธิภาพช่วงที่ผ่านมา คนเป็น 10,0000 คน ก็สามารถดูแลได้ เพราะอุดรธานี มี อสม.28,000 คน

สำหรับผู้ที่พบเชื้อยืนยันระลอก 2 คนแรก วันนี้อาการปกติ ไม่มีอาการใดๆออกจากโรงพยาบาลไปเฝ้าสังเกตอาการตนเองที่บ้าน ซึ่งเมื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเองครบ 14 วันและต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 30 วันเพื่อให้ปลอดเชื้อจริงๆ โดยยังไม่ให้ ไปประกอบอาชีพ ไปค้าขาย หรือไปติดต่อกับคนอื่นๆ สำหรับกลุ่มผู้เสี่ยสูง 8 คน ได้ทำการตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 2 คิดว่าเพียงพอแล้ว ขณะนี้เฝ้าสังเกตอาการหากพบอาการผิดปกติก็จะทำการตรวจอีกครั้งยืนยันอุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว ห้องเย็น กลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำก็ไม่พบ

ในขณะที่สถานบริการและร้านอาหาร จังหวัดขอให้จัดทำผังการจัดสถานที่ในการบรรจุคน ปริมาณโต๊ะ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคณะกรรมการจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามาตรการ หากไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการที่รุนแรงด้วยการสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราว

ที่มา>>สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น