พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าท่านฟังเรา

“พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าท่านฟังเรา”

          ดร.หทัย น้อยสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อปี 2540 เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความทรงจำในอดีตว่า สโมสรนักศึกษาจะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้นำของที่ระลึกไปถวายพระองค์ท่านจะเป็นอะไรก็ได้ให้นักศึกษาไปคิดเองตอนนั้นได้ข้อสรุปเป็นจัดทำแผ่นซีดีเป็นภาพเขียนบนฝาผนัง เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซ โดยเป็นความคิดของเพื่อนที่เรียนอยู่คณะศิลปกรรม

         “สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบัน เราพยายามคิดและทำอะไรใหม่เพื่อถวายพระองค์ก่อนจะสรุปเป็นซีดี เราไปทำงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ กินนอนที่นั่น วันพระราชทานปริญญาบัตร เราได้ถวายมาลัยกร และอ่านคำถวายรายงานซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกสโมสรนักศึกษา ว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง สรุปกิจกรรมตั้งแต่จนถึงวันที่ทรงเสด็จ”ดร.หทัยกล่าว

         ดร.หทัยกล่าวว่า การทำกิจกรรมนักศึกษาเหนื่อยมาก การเรียนก็ไม่โดดเด่นอยากจะลาออกจากตำแหน่ง แต่ก็ยังต้องอยู่ต่อไปเพราะแรงบันดาลใจว่า เราจะได้เป็นผู้อ่านคำกล่าวถวายรายงานในหลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจ พระองค์ท่านเป็นเป้าหมายเป็นกำลังใจ ตนยืนอ่านถวายรายงานคู่กับอาจารย์ดร.อำนวย(คำตื้อ)เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันพระราชทานปริญญาบัตรที่จะต้องนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเฝ้าบริเวณด้านหลังศูนย์ประชุมฯ

         “ดร.อำนวย อ่านถวายรายงานเบิกตัวเรา เพื่ออ่านถวายรายงานกิจกรรมนักศึกษาเหมือนมีเสียงเราอยู่เสียงเดียว เราตั้งใจว่าจะต้องอ่านไม่ผิดไม่คิดว่าพระองค์จะฟังแต่พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าพระองค์ท่านฟังเราเพราะเราบอกว่าได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดแต่พระองค์ท่านบอกว่าไม่ได้ใกล้ชิดเพราะอยู่ไกลกัน รู้สึกตื่นเต้นมาก พอทำหน้าที่เสร็จบอกตัวเองว่าถึงตายไปก็คุ้มแล้ว”ดร.หทัยกล่าว

         ดร.หทัยกล่าวอีกว่า ตอนหลังได้ทราบว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกแล้วรู้สึกเสียใจ เพราะพระองค์เสด็จมาด้วยตนเองตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในใจอยากให้พระองค์ทรงพักแต่อีกใจก็อยากให้รุ่นน้องๆ ได้ใกล้ชิดพระองค์โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านมาโดยตลอด และหลังจากนั้นอีก 4 ปีก็จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเป็นความภูมิใจและเป็นภาพจำของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

 

แสดงความคิดเห็น