ม.ภาคฯ คว้าอันดับ 1  “5 ปีซ้อน” มหาวิทยาลัยสีเขียว ในภาคอีสานอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 178 ของโลก

ม.ภาคฯ ขึ้นอันดับ 1 “5 ปีซ้อน”  มหาวิทยาลัยสีเขียวในภาคอีสาน อันดับ 3 ของประเทศ อันดับที่178 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  UI GreenMetric World University Ranking  ได้ประกาศผล การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020 จากจำนวน 912 มหาวิทยาลัยใน 84 ประเทศทั่วโลก  ผลในการจัดอันดับ GreenMetric World University Ranking ปี 2020  (ปีการศึกษา 2562) ของ  UI GreenMetric ผลปรากฏว่า  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการจัดอันดับระดับโลกอยู่ที่อันดับ 178 จากทั้งหมด 912 มหาวิทยาลัย อันดับโลก ซึ่งดีขึ้นจาก ปี 2019  ได้รับการจัดอันดับระดับประเทศอยู่ที่อันดับ 14 จากทั้งหมด 37 มหาวิทยาลัย โดยได้อันดับ 3 ของประเทศไทย และได้อันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลคะแนนที่ทำได้ 6,950 คะแนน จากคะแนนรวม 10,000 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2019 จานวน 1,250 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.93

ผลคะแนนในแต่ละด้าน ปี 2020

 

 

แสดงความคิดเห็น