สร้างความมั่นใจ!!ขอนแก่นลุยล้าง ‘ตลาดโตรุ่ง’หลังพบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อใช้บริการ

ขอนแก่นลุยล้างตลาดโต้รุ่ง ทุกซอกทุกมุม คุมเข้มโควิด-19 อย่างเข้มงวด หลังพบไทมน์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 4- 5 เข้าไปใช้บริการในพื้นที่ นายกฯธีร์เน้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดชุมชนเมืองต่อเนื่องทุกวัน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดกิจกรรมล้างตลาด โต้รุ่งรื่นรมย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และกำกับดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด
สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น