ชาวอุดรเฮ!! นายกเทศมนตรีพร้อมจัดงบ 130 ล้าน ซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนให้ทั่วถึง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยถึงเรื่อง “วัคซีน” ที่รัฐบาลชี้แจงว่าได้จัดหาวัคซีน เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป 50 % ของประชากร ในฐานะ อปท.ดูแลประชากร 130,000 คน เมื่อตรวจสอบเงินสะสมของเรา เทียบกับราคาวัคซีน 2 เข็ม/คน ประมาณ 1,000 บาท/คน ทน.อุดรธานี มีเพียงพอในการจัดหาวัคซีนครบทุกคน ในข้อจำกัดว่าวัคซีนมีจำหน่าย และได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลไทย ….
ทั้งนี้ได้ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และ อสม. เฝ้าติดตามค้นหาประชาชน
ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องได้รับการคัดกรอง ให้ความรู้ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลกักตังเองที่บ้าน เฝ้าติดตามอาการให้ทั่วถึง , การดูแลสถานที่ของ ทน.อุดรธานี อาทิ โรงเรียน , สถานีขนส่ง , ตลาดสด , สนามกีฬา , สวนสาธารณะ , แรงงานก่อสร้าง และอื่นๆ ด้วยการทำความสะอาด เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก-เจลล้างมือ-เว้นระยะห่าง อีกด้วย..
ที่มา:ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล
แสดงความคิดเห็น