เริ่มแล้ว! ด่านโควิด! ปากช่อง ต.กลางดงตรวจเข้ม! 28 จังหวัดสีแดง ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

.
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง มอบหมายให้ นายประทีป ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ปากช่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.กลางดง และ อสม. ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
.
บูรณาการร่วมจัดตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของจังหวัดนครราชสีมา ณ จุดบริเวณบริการทางหลวงกลางดง ถนนมิตรภาพ-ปากช่อง กม.43 ขาเข้า จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
.
เรียกตรวจยานพาหนะ พร้อมแนะนำ ตรวจบุคคลคัดกรอง รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะ และคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา อย่างเคร่งครัด
.
เพื่อเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรม และการลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) เข้าและออกในเขตข้ามพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดครราชสีมา แต่อย่างใด….
.
แสดงความคิดเห็น