ซูเปอร์โพลเผย ประชาชน 87% เชื่อมั่น “ประยุทธ์” ใช้ท่องเที่ยวปลอดภัย พาประเทศรอดพ้นโควิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ พบฐานสนบสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เที่ยวปลอดภัย อยู่พ้น โควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,839 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 – 9 ม.ค.64 ดังนี้

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถือธงนำใช้ท่องเที่ยวปลอดภัย รอดพ้นโควิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.0 เชื่อมั่น ในขณะที่ ร้อยละ 13.0 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็นต่อ มาตรการโครงการของรัฐบาล แก้วิกฤตบ้านเมือง ชนะโควิด เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ส่งเสริม ท่องเที่ยวปลอดภัย ตามวิถีปกติใหม่ ห่างไกลโควิดเข้มงวด เช่น ล่องเรือสิริมหรรณพแม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ทุกภาค ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่องเที่ยวช้อปแหล่งการค้า ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห่างไกลโควิด เป็นต้น

รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.7 ต้องการให้เชื่อมโยงโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ครอบคลุมทั้งประเทศ ร้อยละ 83.4 ต้องการ โครงการคนละครึ่ง พักชำระหนี้สถาบันการเงิน ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ผ่อนอื่น ๆ ร้อยละ 83.0 ต้องการ โครงการคนละครึ่ง ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ด้านการศึกษา และร้อยละ 82.3 ต้องการ โครงการคนละครึ่ง ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 พบว่า ฐานสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.7 ในช่วงปลายปี 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 53.6 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ในบรรยากาศที่ยังไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าของการแก้วิกฤตโควิดและเศรษฐกิจชาติ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จากร้อยละ 32.9 มาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 แต่ ฐานไม่สนับสนุนรัฐบาลลดต่ำลงจากร้อยละ 31.4 เหลือร้อยละ 7.4 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะนำพาประเทศชาติพ้นวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจได้ ในการถือธงนำ “ท่องเที่ยวปลอดภัย” สอดคล้องกับการยอมรับ วิถีปกติใหม่ (New Normal) มาใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการคัดกรองโควิดเข้มงวด

ดังนั้น การออกแบบบริหารจัดการที่ดีรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ในสภาวะวิกฤตชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีและทีมงานนายกรัฐมนตรีควรทำทุกทางให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อยู่พ้นโควิด” โดยกระจายอำนาจและทรัพยากรความปลอดภัยไประดับพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสาธารณชนผ่านพ้นวิกฤตชาติครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น