#ข่าวดีคนขอนแก่น ทน.ขก.พร้อมทุ่มงบ 150 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชน

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่นมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการแพร่ระบาดรอบใหม่ ซึ่งทำให้มีประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นบางคนได้รับเชื้อติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมา ส่งผลทำให้ต้องมีการปิดตลาดบางแห่งเพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสต่างๆ ต่อมาทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้ประชุมหารือถึงมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวแล้ว เห็นว่าทางเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณเงินสะสม หากได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย ให้นำไปจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อนำมาฉีดช่วยเหลือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรอยู่ประมาณ 110,000 คน ทางเทศบาลก็มีงบที่เพียงพอในการจัดซื้อวัคซีนประมาณ 100-150 ล้านบาท ซึ่งจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่และจัดซื้อวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ เพื่อมาดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยได้ทันที และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในตอนนี้ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวต่ออีกว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนนั้นหากดูในภาพรวมจะตกอยู่ที่ประมาณคนละ 500-1,000 บาท ซึ่งขณะนี้พบว่ามีเพียงพอที่จะทำการจัดซื้อวัคซีนในวงเงินประมาณ 100-150 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเทศบาลฯจะมีการหารือไปถึงงบประมาณเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วจะทำการแจกจ่าย และทำการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนอย่างไร ซึ่งก็อยู่ในรายละเอียดที่ศูนย์แพทย์ฯ ในสังกัดเทศบาลฯ จะต้องพูดคุยกันในรายละเอียดให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องอยู่ในมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ส่วนการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อด้วยงบของท้องถิ่นเอง ว่าจะซื้อได้จำนวนเท่าใด มีการจัดสรรมาให้ในระดับพื้นที่อย่างไร คงต้องรอความชัดเจนซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในภาพรวม และ อปท.ทั่วทั้งประเทศก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อคนในชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเองในเรื่องนี้อย่างพร้อมเพรียงและพร้อมกันอย่างแน่นอน
แสดงความคิดเห็น