อุดรฯส่ง ‘นักรบเสื้อขาว’ทีม 2 ลุยสมุทรสาครช่วยสู้โควิด-19

จ.อุดรธานี ส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ช่วยภัยโควิด 19 สมุทรสาคร จังหวัดอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรการแพทย์และจังหวัดอุดรธานี ช่วยปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร รอบ 2 คณะผู้บริหารเพื่อนร่วมงานร่วมส่งตั้งแต่เช้ามืด ชื่นชมกับการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานจอดรถ ตึกสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจสุขภาพที่ 8 กล่าวให้โอวาทและปล่อยขบวนทีมบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี MERT&CDCU ร่วมใจช่วยภัยโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร รอบที่สอง โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งและให้กำลังใจ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ Communicable Disease Control Unit (CDCU) จากเขตสุขภาพที่ 8 และจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงแต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU จังหวัดอุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค โดยทีมที่ได้รับการแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล รวมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งในวันนี้ เป็นรอบที่สอง จำนวน 25 คน

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจสุขภาพที่ 8 ได้กล่าวชื่นชม ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานีทุกคน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การปฏิบัติ NEW NORMAL เป็นต้น ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะช่วยเหลือควบคุมโรค ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น