ขอนแก่นลุยเต็มที่!!เร่งสปีดพัฒนา‘เมืองอัจริยะ’ด้านสุขภาพ/แพทย์ฉุกเฉิน

“ดีป้า” จับมือ พ่อเมืองขอนแก่น เร่งสปีดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน

18 มกราคม 2564, จังหวัดขอนแก่น – ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้มาตรการ depa Infrastructure Fund ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สถิติจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ข้อสรุปตัวแทนในการยื่นของบสนับสนุน ตามมาตรการ depa Infrastructure Fund ซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ Khon Kaen Smart Living Lab มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนในการยื่นข้อเสนอโครงการ เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจากดีป้า จะนำมาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรข้างต้น รวมถึงนำมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการได้มีการวางแผนจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศ ตามความร่วมมือของ K-City Program ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองทั่วโลก ที่รัฐบาลเกาหลีให้การสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น