อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปิดชั่วคราว ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19-31 ม.ค.64

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ประกาศ ปิดภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 19-31 มกราคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน​ และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
โดยนายสำเร็จ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 19-31 ม.ค.64
เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว… อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามปกติ อย่าเศร้าใจหรือโกธรกันเลย ภูกระดึงคิดถึงผู้ชิตทุกท่าน อดใจรออีกนิด รักษาสุขภาพสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางไปในพื้นที่ชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
แสดงความคิดเห็น