โควิดรอบสองหนักกว่า ! แนะรัฐจัดกิจกรรมหมุนเวียนศก./ให้พื้นที่ตัดสินใจได้

“เข็มชาติ สมใจวงษ์” เผยผลกระทบโควิด 19 รอบ2 หนักกว่ารอบแรก เพราะแนวทางของรัฐให้ผู้ประกอบการช่วยตนเอง ซึ่งขณะรับไม่ไหว แม้ไม่สั่ง “ล็อคดาวน์” แต่ได้มีหนังสือเวียนให้งดเดินทางซึ่งกระทบอย่างมาก เสนอให้อำนาจพื้นที่ตัดสินใจภายใต้บริบทของตน และขอให้ราชการยังคงมีการจัดกิจกรรมแต่ให้เข้มข้นในการดูแล เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ

 

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ขอนแก่น และนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบ 2 ว่า การแพร่ระบาดครั้งใหม่นี้เนื่องจากได้มีการปรับแนวทางในการควบคุม โดยการที่ให้สถานประกอบการดูแลตัวเองมากขึ้น โดยมาตรการคุ้มครองหรือชดเชยจะไม่มีเหมือนคราวที่แล้ว

“เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ซึ่งขณะนี้ความสามารถรองรับไม่ไหว สิ่งที่เราได้รับจากรัฐบาลล่าสุดในการช่วยเหลือ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นการช่วยแรงงานนอกระบบแต่แรงงานในระบบที่อยู่ร้านอาหาร โรงแรมห้างร้านต่างๆ ไม่ได้รับการคุ้มครอง”นายเข็มชาติกล่าวและว่า

ขณะนี้นายจ้างไม่ไหว ไม่สามารถจ้างงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงใช้วิธีการลดเวลาการทำงานลง โดยลูกจ้างเสียประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ แม้จะเป็นความยุติธรรมในการงานเพียงครึ่งเดียวก็จ่ายครึ่งเดียว แต่จะมีลูกจ้างที่มีภาระต้องผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ที่เดือดร้อนแต่ไม่ได้รับการดูแลเหมือนคราวที่แล้ว

ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ประกอบการเองเราจะต้องสร้างมาตรการความปลอดภัยความเชื่อถือให้ผู้มาใช้บริการ เช่น ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์รูปแบบขั้นตอน ว่าได้ดำเนินการตามนั้น

“ภาพรวมเราจะต้องรวมกับองค์กร ชมรม ธุรกิจประเภทเดียวกัน ช่วยกันสื่อสาร เพื่อให้ได้รับมาตรฐานในการร่วมกันทำงาน ในระยะ 2 เดือนข้าง หน้าว่า สร้างกลยุทธ์ร่วมกัน  เช่นการขายคูปอง ราคาพิเศษ เพื่อสร้างกระแสเงินสด และมีมาตรการมาช่วยลดต้นทุน”นายเข็มชาติกล่าวและว่า

ขณะนี้กำลังหรือแรงซื้อที่เหลืออยู่จะเป็นแรงซื้อจากรัฐบาลเท่านั้น ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ควรงด แต่จัดแบบมีมาตรฐาน เพื่อกระตุ้น และพยุงธุรกิจเอาไว้ ปัจจุบันไม่มีคำสั่งงดกิจกรรม แต่มีจังหวัดหนังสือเวียนให้ลดการเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องขออนุญาต จึงไม่เป็นการสนับสนุนกิจกรรมและต้องมีการปรับแก้ไข

นายเข็มชาติกล่าวว่า แนวทางในการดำเนินการต่างๆตนจะได้นำเสนอผ่านองค์กรต่อไป แม้จะทราบว่าผู้บริหารจังหวัดต้องปฏิบัติตามนโยบายส่วนกลางเป็นหลัก แต่ก็ควรที่มาตรการของเราเอง เพราะสภาพแวดล้อม หรือความพร้อมแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน จึงน่าจะให้จังหวัดมีแนวทางในการบริหารจัดการตามสภาพพื้นที่ของตนเองด้วย เพื่อให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

“ขอนแก่นมีลักษณะพิเศษ ในการเป็นจุดศูนย์กลาง มีการเดินทางมากกกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และ ไม่ได้เป็นพื้นที่การระบาดแบบเข้มข้น การประชาสัมพันธ์ให้มาใช้บริการที่ดี ภาพรวมของจังหวัดมีความเข้มข้นและเรื่องการดูแลปลอดภัยสูงสุด”นายเข็มชาติกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น