อนุมัติแล้ว!!เงินเยียวยา ‘เราชนะ’แจก7พันบาทเริ่ม 29 ม.ค.นี้ ผ่าน www.เราชนะ.com

 ครม.อนุมัติ “เราชนะ” จ่ายเยียวยาโควิด 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com 29 ม.ค.

วันที่ 19 มกราคม 2564 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการเราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ทั้งนี้ คาดการณ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ ประมาณ 31.1 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

คุณสมบัติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับโครงการเราชนะ คุณสมบัติ

 1. ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
 3. ไม่เป็นข้าราชการ
 4. ไม่เป็นข้าราชการกรเมือง
 5. ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
 6. ไม่มีรายได้เกิด 3 แสนบาท
 7. เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

ใช้แพลตฟอร์มมือถือทั้งหมด เพื่อรับโอนเงิจากรัฐบาล เพื่อลดภาระการต่อคิวเหมือนคัรงการเราไม่ทิ้งกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุมที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูล แอฟเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

วิธีการรับเงิน

 • กลุ่มที่ 1 โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 จ่ายเงินรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท 18 ก.พ. โอนเงินครั้งแรก
 • กลุ่มที่ 3 เปิดให้ลงทะเบียน 8 ก.พ. โอนเงินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ โอนเงินงวดแรก 18 ก.พ.

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ

การรับเงิน แบ่งเป็น สองช่องทางคือ
1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่่งรัฐ รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัปดาห์ละ 700 บาท ใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าที่ร่วมโครงการ เงินเข้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 700 บาท งวดแรก 5 ก.พ.64 ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท
2.ประชาชนทั่วไป ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์ ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง แบ่งเป็น
2.1 ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เช็คสิทธิได้ตั้งแต่ 5 ก.พ.64 ผ่านเว็บ www. เราชนะ .com
2.2 ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนใหม่ 8 ก.พ.64 ผ่านเว็บ www. เราชนะ .com
เงินเข้า สัปาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท งวดแรก วันที่ 18 ก.พ.64 ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท
***ใช้เงินภายใน 31 พ.ค.64
แสดงความคิดเห็น