ขอนแก่นดึงเยาวชนร่วมแสดงพลังป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ด้วย 4 มาตรการหลัก เน้นหนักกักตัวอยู่บ้าน รายงานตัวผ่านหมอชนะ ทำได้จริงเตรียมรับรางวัลใหญ่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ แน่นอน

 วันนี้ (20 ม.ค. 64) ที่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชคิ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.ปิยะวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงตน “ พลังเยาวชนคนขอนแก่นสู้ภัยโควิด-19” ด้วยการร่วมลงทะเบียนผ่านระบบหมอชนะ สำหรับการยืนยันตัวบุคคลและการรายงานตัวตามาตรการควบคุมละป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีแกนนำเยาวชนในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่นี้จะเห็นได้ว่าเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีแข็งแรง และอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งผู้ติเชื้อของจังหวัดขอนแก่นจำนวน 10 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน 9 ราย ดังนั้นการดำเนินการตามาตรการเชิงรุก ที่วันนี้ตองเน้นมาที่กลุ่มวัยทำงาน รวมทั้งเด็กและเยาวชน จึงเป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะวงรอบของการระบาดระลอกใหม่ ที่เราตัดยอดของผู้ป่วยรายที่ 5 ที่กลับบ้านได้แล้วนั้นจะตครบกำหนด 14 วัน ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 6-10 นั้นอยู่ในขั้นตอนของการรักษา ทำให้วันนี้จังหวัดจึงมีการประกาศเจตนารมณ์แสดงตนเชิงสัญลักษณ์ว่า 14 วันต่อจากนี้ ชาวขอนแ่กน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและคนวัยทำงาน จะปฎิบัติตามกฎเหล็ก 4 ข้อ
” 4 กฎเหล็ก ที่สำคัญที่นับตั้งแต่วันนี้ไปกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เสี่ยงจะต้องอยู่ที่บ้านกักตัว 14 วัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่งดจัดการเรียนการสอน การงดการมั่วสุมหรือทำกิจกรรมร่วมกันในระยะนี้ 14 วัน การรายงานตัวและตรวจสุขภาพตัวเองผ่านระบบแอพพลิเคชันหมอชนะ 14 วัน ข้อสาุดท้ายคือหากต้องออกนอกบ้านต้องมีมาตรการทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งมาตรการทั้ง4 ข้อนี้นั้นจะเป็นการทำชาเล้นจ์วัยรุ่นครั้งใหญ่ของเมืองขอนแก่น โดยเริ่มจาก อ.เมืองขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การประกาศเจตนารมณ์วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนทางสังคม เที่ป็นการบ่งบอกว่าคนขอนแก่นซึ่งเป็นเยาวชนให้ความเชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ซึ่งหลังจากเริ่มปฏิบัติการหากเยาวชนคนใดพบว่าตนเองมีอาการให้รีบแสดงตนและเดินมาทางมายังโรงพยาบาลได้ทันที อย่างไรก็ตามเมื่อการปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าวสำเร็จและมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง ตามวงรอบ 28 วัน คือหากผู้ป่วยรายที่ 10 หายจากการติดเชื้อและจังหวัดไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ จังหวัดและคณะกรมการควบคุมโรคติดต่อ เตรียมมอบรางวัลสุดพิเศษให้กับชาวขอนแก่นที่ร่วมมือร่วมใจกันผานวิกฤตินี้ไปได้ ด้วยการพิจารณาจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากขอนแก่นมีภูมิคุ้มกันตนเองจากโรคนี้ได้ และการจัดงานสงกรานต์นั้นจะเป็นการจีดงานสงกรานต์เฉพาะคนขอนแก่น ที่ห้ามคนจากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ ตามคำแนะนำและคำเตือนจากทางการอย่างเข้มงวด
แสดงความคิดเห็น