คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานฯ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

คุณธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวมประชากรโดยประมาณ 22 ล้านคน โดยการขยายจากโรงพยาบาล ขนาด 1,100 เตียง เป็นขนาด 5,000 เตียง เพื่อรองรับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ในอัตราค่าบริการปกติตามที่ สปสช.กำหนดไว้ โดยศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศแห่งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท ในส่วนของการระดมทุนเปิดรับบริจาคนั้น คนไทยที่มีจิตกุศลทุกคนสามารถบริจาคร่วมสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศในครั้งนี้ได้

แสดงความคิดเห็น