เก็บปีก!’ไทยสมายล์’ต้านโควิดไม่ไหวยกเลิก 5 เส้นทางถึง 31 ม.ค. 64

สายการบินไทยสมายล์ เจอพิษโควิด-19บินต่อไม่ไหว ประกาศยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว รวม 5 จุดบิน รวมถึงเส้นทางบินข้ามภาคทั้งหมด พร้อมปรับลดความถี่เที่ยวบินในทุกเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงวันที่ 31 มกราคมนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้แต่ละจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตามประกาศของ ศบค. ในการขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางบางเส้นทาง สายการบินไทยสมายล์ จึงจำเป็นต้องทำการยกเลิกบางเส้นทางบินและปรับลดความถี่ของเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 สำหรับเส้นทางที่ยกเลิกเป็นการชั่วคราวถึง 31 มกราคม ได้แก่ อุบลราชธานี เลย กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเส้นทางข้ามภาคทั้งหมด ในส่วนของเส้นทางที่ยังให้บริการแต่ปรับลดความถี่ลงถึง 31 มกราคม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม หาดใหญ่ ภูเก็ต และนราธิวาส
­­­­
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินดังกล่าว สามารถ เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ทั่วประเทศในเวลาทำการ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น., Smile Refund Center 02-117-8800 ให้บริการทุกวัน โดยนักบินและลูกเรือ เวลา 08.30-17.00 น.
หรือช่องทาง Live Chat (Web Chat) ในเว็บไซต์ www.thaismileair.com ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. หรืออีเมล customer.service@thaismileair.com
แสดงความคิดเห็น