ข่าวดีโคราช!!ผู้ว่าฯสั่ง ‘คลายล็อกเมือง’ไม่กักตัว-จัดกิจกรรมได้ เริ่ม 21 ม.ค.นี้

ผู้ว่าฯโคราชสั่ง คลายล็อกดาวน์เมือง อนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดได้ไม่ต้องกักตัว เว้น 5 จังหวัดเสี่ยง สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด เท่านั้น อนุญาตจัดกิจกรรมรวมตัวได้ไม่เกิน 300 คน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศจากคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) สำหรับบุคคลที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเนื้อหาสรุปว่า
นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องกักตัวแล้ว แต่ให้ทำตามมาตรการของของสถานที่นั้นๆ ยกเว้นพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด เท่านั้น ที่ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าเข้ามาพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ต้องรายงานตัวต่อ อสม. ผู้นำชุมชน พร้อมแนบเอกสารความจำเป็นในการเดินทางต่อหน่วยงาน องค์กร สถานที่ที่เดินทางไปปฏิบัติหรือทำธุระ.
ที่มา>>ศูนย์โควิด19 โคราช
แสดงความคิดเห็น