เตือนไม่ฟัง!!ผู้ว่าฯอุดรฯสั่งเชือดผับดังละเลยมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

โดยในเรื่องของการควบคุม ตรวจสอบแนะนำ การดำเนินธุรกิจของสถานบันเทิง ทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง สถานบันเทิงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องการเว้นระยะห่าง การลดความหนาแน่น การปิด-เปิด ตามเวลาที่ได้รับอนุญาต รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นเงื่อนไขตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่ยังมีสถานบันเทิงบางแห่งที่ยังมีการฝ่าฝืน ปล่อยปละละเลยในการปฎิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ได้ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบปิดชั่วคราว สถานบันเทิง จำนวน 1 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทบทวนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 มีการทำความสะอาดสถานที่  จัดทำแผนผังที่นั่ง เว้นระยะห่างที่นั่ง ลดความแออัดในการเข้าใช้บริการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอเปิดดำเนินกิจการใหม่ ได้

ส่วนการพิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้มากกว่า 1 แห่ง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโควิด 19 เห็นชอบให้โรงแรมในพื้นที่จัดทำแผนผังที่นั่งห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดงานตามที่ทางสาธารณสุขกำหนด เห็นชอบการจัดทำแผนผังการจัดงานตรุษจีนของศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 ทางจังหวัดได้ใช้แนวทางลดความเสี่ยงการนำเชื้อโควิด 19 เข้ามาในพื้นที่ งดกิจกรรมที่มีคนชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก จัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ทำการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ควบคุม ตรวจตรา แนะนำสถานบันเทิง ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ มีเป้าหมายก็เพื่อให้ธุรกิจสถานประกอบการดำเนินการต่อไปได้ และเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ทำกิจกรรมในขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวีตได้แทบจะปกติ

ที่มา >> สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น