รพ.ขอนแก่นแจงไม่ตรวจโควิดรายที่7เมืองเลยเหตุช่วงแรกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ

 รพ.ขอนแก่น แจงเหตุไม่ตรวจผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 7 ของเมืองเลย ที่มาขอตรวจที่รพ.ขอนแก่น เนื่องจากข้อบ่งชี้ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อขณะนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คนไข้จึงเดินทางกลับบ้านเมืองเลย แต่ภายหลังผลการตรวจผู้สัมผัสคนดังกล่าวออกมาว่าติดเชื้อ จึงได้เข้าตรวจที่รพ.ภูกระดึง   

  

 สืบเนื่องจากกรณีมีการลงเผยแพร่ข้อมูล timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด19 รายที่ 7 ของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นหญิงอายุ 36 ปี และได้ระบุว่าในวันที่ 7 ม.ค. 2564 “เดินทางไปโรงพยาบาลขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์”

ทั้งนี้โรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงว่า ในวันที่ 7 ม.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายที่ 7 ของจังหวัดเลย ได้เดินทางไปขอรับการตรวจโควิด19 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ติดเชื้อให้ประวัติว่าสัมผัสพี่สาวซึ่งเป็นมารดาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวได้ผ่านการประเมินแล้วว่า สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแบบความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นจากข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวจึงยังไม่พบข้อบ่งชี้ในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

ในวันที่ 15 ม.ค. 2564 หลังจากที่ทราบผลตรวจพี่สาวและหลานชายทั้ง 2 คน (ผู้ติดเชื้อรายที่ 7-9 ของ จังหวัดขอนแก่น) พบเชื้อ โควิด19 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทําให้ผู้ติดเชื้อรายนี้กลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด19 และได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลภูกระดึง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2564 และพบเชื้อโควิด19 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 7 ของจังหวัดเลยตามที่เป็นข่าวนั้น จะเห็นได้ว่า

ในการดูแลผู้ติดเชื้อรายนี้ ทางบุคลากรสาธารณสุขได้ดําเนินการตามมาตรการขั้นตอน ของกรมควบคุมโรคทุกประการ นอกจากนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดําเนินการติดตาม สอบสวนโรคตามแนวทางการค้นหา ผู้ติดเชื้อเชิงรุก (active case finding) ทันทีในกลุ่มนักเรียนนายสิบที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 และพบว่า ผลการตรวจ swab รวมสะสม 1,750 ราย ในวันที่ 18 ม.ค.2564 เป็นผลลบทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการดําเนินการควบคุมโรคโควิด19 และการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข และขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

แสดงความคิดเห็น