พิษโควิด!!ฉุด ‘รถป้ายแดง’วูบ 14 %เผยทั้งปี’63 จดทะเบียน 2.6 ล้านคัน

‘กรมขนส่ง’ เปิดสถิติรถจดทะเทียนทั่วประเทศ 41,471,345 คันปี ’63  จยย.แชมป์ 21ล้าน-เก๋ง10ล้าน-กระบะ6ล้าน  รถป้ายแดง2.6ล้านลดวูบ14%
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศภาพรวมปี 63 (เดือนม.ค. – ธ.ค.63) พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียน รวม 2,638,466 คัน ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสถิติรถจดทะเบียนใหม่ย้อนหลัง 3 ปี
ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็นรายปีจะพบว่า ลดลงร้อยละ 13.17 เมื่อเทียบกับปี 62 (จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,038,943 คัน) ลดลงร้อยละ 14.71 เมื่อเทียบกับปี 61 (จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,093,791 คัน) และลดลงร้อยละ 13.98 เมื่อเทียบกับปี 60 (จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3,067,278 คัน) คาดว่าส่วนหนึ่งเพราะความกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจครอบครองรถมากขึ้น
นางจันทิรา กล่าวต่อว่า เมื่อจำแนกการจดทะเบียนใหม่ตามประเภทรถ พบว่า รถที่จดทะเบียนตามพ.ร.บ.ถยนต์ พ.ศ. 2522 มีสถิติดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน 559,553 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.63 ในขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน 226,399 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.45 และรถจักรยานยนต์(จยย.) มีสถิติการจดทะเบียน 1,681,437 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.40 ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน 28,962 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.05
สำหรับสถิติรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนภายใต้พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 พบว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ แท็กซี่ มีสถิติการจดทะเบียน 3,674 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53.82 รถยนต์รับจ้างสามล้อ หรือ ตุ๊กตุ๊ก มีสถิติการจดทะเบียน 194 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.25 ส่วนรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสถิติการจดทะเบียน 2,273 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 44.53
ในส่วนของรถที่จดทะเบียนตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสถิติดังนี้ รถโดยสารประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน 2,404 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.41 รถโดยสารไม่ประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน 3,676 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 52.21 รถโดยสารส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน 697 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.95 ในส่วนของรถบรรทุกไม่ประจำทาง มีสถิติการจดทะเบียน 34,019 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.63 แต่รถบรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน 35,702 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.22
ทั้งนี้จากสถิติรถจดทะเบียนใหม่ตลอดปี 63 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31ธ.ค.63 มีจำนวนทั้งสิ้น 41,471,345 คัน โดยรถจักรยานยนต์สูงสุด 21,396,980 คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)10,446,505 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(กระบะ) 6,878,050 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) 434,254 คัน รถจักยานยนต์สาธารณะ 170,506 คัน รถแท็กซี่ 80,172 คัน ส่วนรถโดยสารมีทั้งสิ้น 151,547 คัน และรถบรรทุก จำนวน 1,173,801 คัน
แสดงความคิดเห็น