#หนองคายน่าห่วง แชมป์ฝุ่นอีสาน ค่าPM2.5พุ่ง200 ไมโครกรัมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

25 ม.ค.2564 ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น Air4Thai ซึ่งได้ข้อมูลจากผลการตรวจคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะหนองถิ่น เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 หรือ ค่า PM2.5 โชว์ตัวเลข 200 ไมโครกรัม เป็นกราฟสีแดงพุ่งสูงขึ้น ส่วนค่าคุณภาพอากาศทั่วไป ตัวเลขสูงถึง 202 AQI เป็นค่าสภาพอากาศที่แย่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไปในตัวเมืองหนองคาย มีเมฆหมอกปกคลุม ท้องฟ้าสลัว แม้จะมีแสงแดดตั้งแต่เช้าก็ตาม

จากตัวเลขค่า PM2.5 ดังกล่าวนี้ ทำให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ทั้งนี้ทางจังหวัดหนองคายก็ได้เร่งรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาหญ้าแห้ง ฟางข้าว เศษใบไม้ กิ่งไม้ต่าง ๆ และการเผาทุกชนิดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ประกอบกับในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการเผาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ก๊าซจากการเผาก็ลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศไปมาระหว่างสองประเทศ.

แสดงความคิดเห็น