“เสี่ยอิ๊ด”ขึ้นแท่นประธานฯหอขอนแก่น โผ41กรรมการฯเข้าวินตามเป้าหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่โรงแรมราชาวิดี แอนด์ รีสอร์ท โฮเทล ขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งคณะคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี

ทั้งนี้ในข้อบังคับของหอการค้าจ.ขอนแก่น ประธานฯและกรรมการฯจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระหรือ 4 ปีติดต่อกัน และแม้ว่านายกมลพงศ์ เพิ่งจะดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวแต่ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อไป โดยก่อนการประชุมได้มาหารือกันนอกรอบแล้วว่าสมาชิกจะร่วมกันสนับสนุนให้ นายชาณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป ซึ่งเป็นรองประธานฯในชุดปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งประธานฯคนต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับหอการค้าจ.ขอนแก่น นั้นจะมีสภาที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้า จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีนายประยูร อังสนันท์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนอกบรอบแล้วเช่นกันซึ่งก็ไม่ได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยเห็นว่านายชาณรงค์มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจ.ขอนแก่นเป็นคนต่อไปเช่นกัน

สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 41 คน  โดยเมื่อเลือกคณะกรรมการฯแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯก็จะไปทำหน้าที่เลือกประธานฯ และประธานก็จะเป็นผู้กำหนดตัวบุคคลและตำแหน่งของคณะกรรมการและโครงสร้างตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น นายชาญณรงค์ที่ได้ถูกวางตัวว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ประธานหอการค้าฯคนต่อไปได้มีการทาบทามตัวบุคคลที่เห็นว่าจะให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯไว้แล้ว โดยมีความตั้งใจว่าจะนำเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการฯและจะขยับคนรุ่นเก่าขึ้นไปเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งดึงกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ เช่น กลุ่มมิตรผล กลุ่มขอนแก่นแหอวนให้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯด้วย

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 1 วัน นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโฆษะกรุ๊ป รองประธานหอการค้าฯชุดปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกขอร้องให้ขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหมได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวตั้งคำถามในทำนองว่า

ทำไมเขาไม่มีรายชื่อในกรรมการหอการค้าฯชุดใหม่จำนวน 41 คน ทั้งที่เขาอยู่ในตำแหน่งที่มายาวนานกว่า 20 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคณะกรรมการฯหลายคน ที่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการฯ และยังได้ระบุถึงบทบาทและผลงานในการทำงานสนับสนุนหอการค้าจ.ขอนแก่นที่ผ่านมาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครกรรมการฯทั้งหมด 47 คน รวมทั้งนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ด้วย มีผู้ถอนตัว 1 คน ผลคะแนนที่ออกมานั้นเป็นไปตามโผที่นายชาญณรงค์ ได้วางเอาไว้ทั้งหมด โดยนายชาติชาย ได้คะแนนไม่ถึงลำดับที่มีอยู่ 41 คน และหลังจากนี้อีก 7 วันก็จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งคาดว่า นายชาญณรงค์จะเป็นประธานหอการค้าขอนแก่น คนต่อไปอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น