ขอนแก่นปูพรม!!ลุยฉีดล้างถนนลดฝุ่นPM 2.5

ขอนแก่นเปิดกิจกรรม “จังหวัดขอนแก่น รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น” พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ /ล้างถนน ในเขตเทศบาล ป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “จังหวัดขอนแก่น รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น”
 และผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23,กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลเมืองศิลา,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น,หน่วยงานที่สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำประปา(การประปาส่วนภูมิภาค,ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,น้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น) เป็นต้น
โดยมีกิจกรรม การปล่อยขบวนรถล้างถนน รอบบริเวณศูนย์ราชการ จำนวน 4 เส้นทาง คือ 1.ถนนหน้าศูนย์ราชการ รับผิดชอบโดย เทศบาลนครขอนแก่น 2.ถนนหลังศูนย์ราชการ รับผิดชอบโดย เทศบาลเมืองศิลา /มณฑลทหารบกที่ 23 /กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 3.ถนนหน้าเมือง รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 4.ถนนเทพารักษ์ รับผิดชอบโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จัดทีมจิตอาสาล้างถนน บริเวณถนนเส้นหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากการเผาในที่โล่งทั้งอ้อย ตอซังข้าว รวมทั้งขยะมูลฝอย ทำให้ที่ผ่านมามีหลายช่วงที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ จนถึงมีผลต่อสุขภาพ ทุกภาคส่วนจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 270 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2562 ที่มีจุดความร้อนมากถึง 915 จุด เป็นผลมาจากการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงกว่า 3 เท่า ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนน ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบในวงกว้าง และจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากการเผาในที่โล่ง เผาอ้อย ตอซังข้าว และจากข้อมูลตรวจวัดคุณภาพของการควบคุมมลพิษ ที่ตั้งที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีหลายช่วงเวลาที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐานและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพจนถึงมีผลต่อสุขภาพ
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง คือ การลดปริมาณ ฝุ่นละอองที่พื้นถนน ด้วยการล้างฝุ่นออกจากถนน จะได้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายเวลารถวิ่งอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะอากาศของจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาการลอยตัวต่ำ ความเร็วลมต่ำ ฝุ่นละออง ไม่สามารถลอยกระจายตัวขึ้นบนท้องฟ้าได้ จึงเกิดสะสมของมลพิษทางอากาศมากขึ้น ซึ่งสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรม “จงหวัดขอนแก่น รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น” ในวันนี้ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ และมีแผนร่วมกันในการล้างถนนลดฝุ่นเดือนละครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 ในแต่ละท้องถิ่นก็จะทำการล้างถนนลดฝุ่น ตามแผนของตนเองต่อไปด้วย
แสดงความคิดเห็น