เค็มแต่ดี!!ขก.ดัน ‘บ่อเกลือ’ อ.เวียงเก่า Packaging Design เพื่อเป็นอัตลักษณ์พื้นที่์

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำคณะตรวจ “บ่อเกลือ” อ.เวียงเก่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 70 ล้านปี เป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังไดโนเสาร์ ชาวบ้านเตรียมบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ ในวันที่ 3 ก.พ. เพื่อขออนุญาตต้มเกลือมาทำเป็น Packaging Design
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 ม.ค.64 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ เช่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการ ของ ผวจ.ขอนแก่น โดยเฉพาะ มาที่ บ่อเกลือ บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยมี นายชัชวาล ก้านจักร นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมพี่น้องประชาชนชาวบ้านบ่อ ให้การต้อนรับเพราะเป็นแอ่งเกลือที่มีมาก่อนตั้งหมู่บ้านเป็นร้อยปี คนสมัยก่อนต้มเกลือเพื่อเอาไปแลกข้าวปลาอาหารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนมีคนหลายชุมชนเดินทางมาต้มเกลือที่บริเวณแอ่งเกลือบ้านบ่อแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนนอกภู หรือคนในภู มีประมาณ 20-30 หม้อ ซึ่งมีเจ้าปู่บ่อเกลือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบริเวณแอ่งเกลือแห่งนี้ ก่อนที่เกษตรกรจะมีการต้มเกลือต้องมีการไหว้บวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือก่อนถึงจะทำการต้มเกลือได้ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปีการผลิตเกลือ โดยปีการผลิต 2564 จะทำการบวงสรวง เจ้าปู่บ่อเกลือ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาที่บ่อเกลือโบราณซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 70 ล้านปี เป็นยุคที่เกิดขึ้นยุคหลังไดโนเสาร์ ถือว่าเป็นหลักฐานทางทรัพยากรธรณีประการที่หนึ่ง และประการที่สองเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินที่ผุดขึ้นมาแล้วก็พี่น้องประชาชนได้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี ในการที่ทำเกลือขึ้นมาตรงนี้ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นการสื่อไปจนถือว่ายุคไดโนเสาร์ว่ามีเกลือบริเวณนี้เกิดขึ้นมาด้วย ดังนั้นแนวทางในการที่จังหวัดเองจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตเศรษฐกิจฐานรากซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้จากการที่ได้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีวิทยาขอนแก่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับโลกต่อไปนั้นก็จะต้องให้ พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในส่วนนี้
 “แอ่งเกลือนี้มีมาก่อนตั้งหมู่บ้านเป็นร้อยปี คนสมัยก่อนต้มเกลือเพื่อเอาไปแลกข้าวปลาอาหารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนมีคนหลายชุมชนเดินทางมาต้มเกลือที่บริเวณแอ่งเกลือบ้านบ่อแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนนอกภู หรือคนในภู มีประมาณ 20-30 หม้อ ซึ่งมีเจ้าปู่บ่อเกลือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบริเวณแอ่งเกลือแห่งนี้ ก่อนที่เกษตรกรจะมีการต้มเกลือต้องมีการไหว้บวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือก่อนถึงจะทำการต้มเกลือได้ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปีการผลิตเกลือ โดยจะมีทำการบวงสรวง เจ้าปู่บ่อเกลือก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มการผลิต ” นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า โดยอาจจะมีการสนับสนุนให้มีการนำเกลือเหล่านี้มาทำเป็น Packaging Design หรือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และที่จะนำไปศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการรับประทานหรือการถนอมอาหารหรือคุณสมบัติทางยาถ้ากรณีที่มีคุณสมบัติถึง สิ่งต่างๆเรานี้ก็จะเป็นสินค้าที่บ่งชี้ถึงภูมิศาสตร์กับอุทยานธรณีวิทยาขอนแก่นด้วยและจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีความภาคภูมิใจในวิทยาการที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาในการที่จะเอาเกลือขึ้นมาใช้ในพื้นที่ เมื่อทางหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษามาให้ความรู้ร่วมกันและก็จะนำไปสู่การที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการนำไปทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้สอดรับกับการเป็นอุทยานธรณีวิทยาขอนแก่นทั้งในระดับจีโอ PARK หรือในระดับโลกโบจีโอ PARK ในโอกาสต่อไป
แสดงความคิดเห็น