เพราะคนไทยทุกคน!!ไทย’ติดอันดับที่ 4 ของโลกรับมือโควิด-19 ได้ ‘ดีที่สุด’

‘สถาบันวิจัยออสซี’เผยไทยรับมือโควิดได้ดีสุดอันดับ 4 ของโลก นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไต้หวัน ติดสามอันดับใ จากเกือบ 100 ประเทศและดินแดน  ส่วนอังกฤษและสหรัฐฯ อยู่เกือบท้ายสุดของตาราง ขณะที่อันดับสุดท้ายคือบราซิล

สถาบันโลวี (Lowy Institute) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ประเทศในเอเชียแปซิฟิกประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด โดยนิวซีแลนด์และเวียดนามอยู่ในอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ 4

สถาบันโลวีใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประเมินและจัดอันดับการรับมือโควิด-19ของ 97 ประเทศและอีกหนึ่งภูมิภาค ในช่วง 36 สัปดาห์หลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 100 ในประเทศ

ทั้งนี้ จีนไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับดังกล่าว โดยสถาบันโลวีให้เหตุผลว่า จีนไม่ค่อยมีข้อมูลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

หลักการพิจารณาจัดอันดับจะคำนวณจากเกณฑ์ 6 ข้อ ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 1 ล้านคน อัตราส่วนของผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากร 1 ล้านคน อัตราส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อเทียบกับจำนวนการตรวจหาเชื้อ และปริมาณการตรวจหาเชื้อต่อประชากร 1,000 คน

ข้อมูลจากเกณฑ์ทั้ง 6 จะถูกนำไปคำนวณเป็นคะแนนตั้งแต่ 0-100 โดยยิ่งคะแนนสูงก็ยิ่งหมายความว่ารับมือการแพร่ระบาดได้ดี

global-covid-containment-rank

อันดับ 1 เป็นของนิวซีแลนด์ โดยได้คะแนนเฉลี่ย 94.4 คะแนน ตามด้วยเวียดนามที่ 90.8 คะแนน ขณะที่ไต้หวันและไทยอยู่ในอันดับ 3 และ 4 ด้วยคะแนน 86.4 และ 84.2 ตามลำดับ

ทางด้าน ญี่ปุ่น นั้นอยู่ในอันดับที่ 45 โดยทำคะแนนได้ 50.1 คะแนน ซึ่งเป็นรองเกาหลีใต้ที่อยู่ในอันดับที่ 20

ขณะที่อังกฤษ ซึ่งเพิ่งมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกิน 100,000 คน อยู่ในอันดับ 66 ด้วยคะแนน 37.5 คะแนน และสหรัฐฯ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกอยู่ในอันดับ 94 จากทั้งหมด 98 อันดับ ด้วยคะแนน 17.3 คะแนน

ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นของบราซิล ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากเป็นอันดับ 2 (2.2 แสนราย) เป็นรองเพียงสหรัฐฯ

แสดงความคิดเห็น