ถนนคนเดินอุดรฯเข้มจัด!!แบ่งแม่ค้า 2 กลุ่มสลับขายคนละสัปดาห์ พร้อม 11 มาตรการคุมโควิด

วันแรกของการเปิดถนนคนเดินจังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอธิบดี เริ่มจาก 4 แยกศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ไปถึงหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบริเวณถนนพานพร้าว หน้าเทศบาลนครอุดรธานี วันแรกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าต่างดีใจที่จังหวัดผ่อนคลายให้สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างคึกคัก
ในขณะที่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี สห.มณฑลทหารบกที่ 24 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี เทศกิจเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมสังเกตการณ์
พร้อมกันนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าแถวเพื่อทดสอบระบบการคัดกรองทางเข้าออกถนนคนเดิน บริเวณถนนพานพร้าว หน้าประตูไทยทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ซึ่งมีอป.พร.เทศบาลนครอุดรธานี ถือคิวอาโค้ต ให้พี่น้องประชาชนได้สแกนก่อนเข้าถนนคนเดิน มีเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าไปทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์
ถนนคนเดินอุดรธานี มีร้านค้าแผงลอยที่มาตั้งวางจำหน่ายสินค้า 1,200 ร้าน พ่อค้าแม่ค้า 800 คน จากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ผ่อนคลายให้มีการเปิดถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ดูแลถนนคนเดิน ได้หารือกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดวางร้านใหม่ ให้มีการเว้นระยะห่างร้านกว้างกว่าเดิม ทุกร้านจะต้องห่างกัน 1 เมตร และจัดแบ่งพ่อค้าแม่ค้าออกเป็น 2 ชุด (แผงคู่แผงคี่) โดยให้สลับกันมาจำหน่ายสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการจำหน่ายของร้านค้าแผงคี่ โดยจะทำการจำหน่ายสัปดาห์ละ 2 วันทั้งวันศุกร์และวันเสาร์
จากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ฝากข้อห่วงใยให้ดูแลสุขภาพตนเอง สวมใส่หน้ากากตลาดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นหลังการจับสินค้าส่งให้ลูกค้าหรือรับเงิน-ทอนเงิน พร้อมจัดวางแอลกอฮอล์ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน ทั้งนี้จากกาลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้าในถนนคนเดิน ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พบช่างทางเดินอีกฝั่งถนนช่วงถนนพานพร้าวแคบ ประชาชนที่เดินเข้ามาในบริเวณถนนคนเดินมีความแออัด จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยกันยกร้านให้เข้าไปข้างในซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณฟุตบาท เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางพี่น้องประชาชนสามารถเดินสะดวกไม่แออัด โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านอย่างดี พร้อมกันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้ฝากให้เทศบาลนครอุดรธานี แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าจัดวางร้านค้าตามแนวที่คณะกรรมการให้คำแนะนำทุกครั้งที่เปิดถนนคนเดิน
ที่มา>สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ภาพ>>หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
แสดงความคิดเห็น