อุทยานแห่งชาติเปิด”ภูกระดึง” 1 ก.พ. 64

กลับมาแล้ว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 1 ก.พ. 64 หัวหน้า อช. ระบุคัดกรองโควิด-19 เข้ม ตามแบบท่องเที่ยววิถีใหม่
นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย กล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.25264 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติฯ
โดยทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยเครื่อง ID Card Reader เข้มงวดเว้นระยะห่าง และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดครอบคลุมสูงสุดและเข้มงวด
แสดงความคิดเห็น