ข่าวนี้ดีมาก!!ผู้ว่าฯขก.เผย ‘ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม’พร้อมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด

ผู้ว่าฯขอนแก่น ยืนยันไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มในพื้นที่ พร้อมผ่อนคลายมาตรการตามที่ ศบค.กำหนดและยกเลิกด่านตรวจโควิดทั้ง 5 จุด
2 ก.พ. 64 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ว่า จังหวัดขอนแก่น ยืนยันจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รวม 10 ราย รักษาหายกลับบ้าน ได้แล้วทั้ง 10 ราย ถือว่าไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงจังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 จากจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ดีของจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดขอนแก่น ยังคงเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างจังหวัดมาโดยตลอดและได้ติดตามควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคจังหวัดขอนแก่นจึงไม่ได้มีประกาศ ห้ามไม่ให้ บุคคลที่มาจาก พื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใดเพียงแต่ขอความร่วมมือในการสแกน QR Code ของจังหวัดขอนแก่นหรือคิวอาร์โค้ดไทยชนะเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขในการติดตามสอบสวนโรคต่อไป
ที่ประชุมฯ จึงได้ประชุมทบทวนมาตรการการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
1. กำหนดให้ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิม 28 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. ขณะนี้ได้ยกเลิกจาก 28 เหลือเพียง 5 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ รวม 5 จังหวัด ได้เข้าแสดงตนรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสอบสวนโรค
2. เห็นชอบให้การเปิดเผยข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เปิดเผยเพียงแค่ข้อมูลทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามสอบสวนโรค เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ และเมื่อได้ดำเนินการสอบสวนโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการแถลงในรายละเอียดในแต่ละจุด เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคล
3. จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่อยู่ในการควบคุมได้ในพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ยุติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 ทั้ง 5 จุด คือ อำเภอชุมแพ, อำเภอพล,อำเภอเขาสวนกวาง,อำเภอโคกโพธิ์ไชย,อำเภอแวงน้อย แต่ยังขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการสแกน QR Code เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง
4. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส.3 ขอนแก่นและท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ได้สับเปลี่ยนกำลัง โดยให้คงกำลังเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละหน่วย เป็นผู้ดำเนินการให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือผู้ที่พำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกคน ให้เน้นการสวมใส่หน้ากาก ลดการสัมผัสจับต้องสิ่งของที่เป็นสาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัว รักษาระยะห่างทางสังคม และขอให้สแกน QR Code ไทยชนะ และ QR Code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดตามตัว
ที่มา>PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น