ขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดแล้ว ล่าสุด ไม่มีการสั่งห้ามชาวมหาสารคาม เข้าเมืองขอนแก่น

4 ก.พ.64 ล่าสุดจังหวัดขอนแก่น ออกคำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา2019(Covid-19) ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ สั่งยุติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 5 จุด คือ อำเภอชุมแพ, อำเภอพล,อำเภอเขาสวนกวาง,อำเภอโคกโพธิ์ไชย,อำเภอแวงน้อย
โดยยังเข้มงวดเฉพาะ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ รวม 5 จังหวัด ได้เข้าแสดงตนรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสอบสวนโรค แต่ไม่ต้องกักตนเอง 14 วัน
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังคงเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างจังหวัดมาโดยตลอดและได้ติดตามควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดขอนแก่นจึงไม่ได้มีประกาศ ห้ามไม่ให้ บุคคลที่มาจาก พื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือในการสแกน QR Code ของจังหวัดขอนแก่นหรือคิวอาร์โค้ดไทยชนะเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขในการติดตามสอบสวนโรคต่อไป
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า จังหวัดขอนแก่นได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้ว ประชาชนควรปฏิับัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้แอปหมอชนะ หรือ ไทยชนะ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิ ประเมินตนเอง หากมีอาการป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้พบแพทย์ทันที
ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น