ตื่นตาตื่นใจ!!ชาวหนองคายโชว์‘หุ่นไม้ไผ่ยักษ์’ต้อนรับนทท.งานบูชาพระธาตุรวงข้าวฯ

ชาวอำเภอสระใคร จ.หนองคาย จากหลายหมู่บ้าน ช่วยกันเร่งสานไม้ไผ่ แต่งเติมหุ่นจักสานไม้ไผ่ขนาดยักษ์ 10 กว่าตัว เพื่อเตรียมจัดแสดงใน ” งานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าว ฯ ” ระหว่างวันที่ 19 -28 ก.พ.64 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จ.หนองคาย ซึ่งปีนี้ชาวบ้านได้ทำสะพานไม้ไผ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพอีกด้วย

 สำหรับการจักสานหุ่นไม้ไผ่ จักสานตามความเชื่อของคนอีสานโบราณ ซึ่งคนอีสานโบราณจะมีตำนานบุญเบิกฟ้า จะทำนายว่าเมื่อขึ้นใหม่เดือนสามฟ้าร้องทางทิศไหนจะสามารถทำนายความอุดมสมบูรณ์ของทิศนั้น ในการสร้างหุ่นเหมือนกันหุ่นจะเป็นสัตว์ประจำทิศต่างๆทั้ง 8 ทิศ เพื่อจะเป็นตัวแทนของทิศต่างๆ ในการทำนายตามความเชื่อของคนอีสานโบราณ ส่วนหุ่นอีก 1 ตัว ที่เพิ่มขึ้นมาคือหุ่นของพญาแถน หรือพญาคางคก เปรียบเสมือนตัวแทนของเทพ หุ่นทั้ง 9 ตัว จะประกอบไปด้วยหุ่น แมว หนู วัว พญาครุฑ พญานาค สิงโต พญาคางคก เสือ เป็นต้น ขนาดของหุ่นในปีนี้ไม่ต่ำกว่าตัวละ 5 เมตร กว้าง 3 เมตร การจัดทำหุ่นไม้ไผ่จะอาศัยจากผู้นำชุมชน ชาวบ้าน จิตอาสา ที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสระใคร และจะมีการจัดแต่งแสงสียิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งใส่เสียงร้องเข้าไปในหุ่นด้วย เช่น หุ่นเสือจะมีเสียงคำรามเสือ วัวจะมีเสียงร้องด้วย 

สำหรับงานมหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพและของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 ชาวอำเภอสระใคร ได้มีการเตรียมงานมานานกว่า 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ลงเสาเข็มองค์พระธาตุรวงข้าว การลงแขกดำนา การลงแขกหว่านปุ๋ย การลงแขกเกี่ยวข้าว และมีการมอบข้าวที่เกี่ยวเสร็จไปให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนำไปจัดเตรียมเป็นมัดข้าว และขอรับการบริจาคข้าวจากประชาชนชาวสระใคร ตามจิตศรัทธา ก่อนจะนำมารวมกันที่อำเภอ และร่วมกันนำมัดข้าวขึ้นประดับตกแต่งที่องค์พระธาตุรวงข้าว ซึ่งแรงงานที่ร่วมกันเตรียมงานและสร้างพระธาตุรวงข้าวนั้น เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนชาวอำเภอสระใคร ที่ออกมาช่วยกันเตรียมงานไม่ต่ำวันละ 100 คน หลังเสร็จงานฯ ก็จะจัดแสดงต่อไปก่อนจะรื้อลง แล้วนำมัดข้าวแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอสระใคร ทุกครัวเรือน ถือเป็นสิ่งมงคล เก็บไว้ในบ้านเรือนของตนเอง 

สำหรับผู้ที่สนใจงานทำหุ่นไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุด สามารถเดินทางมาชื่นชม ขั้นตอนการทำหุ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้โดยช่วงนี้ชาวบ้านเข้าหน้างาน ที่ทำการอำเภอสระใครทุกวันครับ
cr.ภาพ : กานต์ โพธิจินดา
แสดงความคิดเห็น