‘เทอร์มินอลใหม่’ สนามบินขก.คืบ 72.065%คาดสงกรานต์ ‘64 ได้ใช้แน่

เฟซบุ๊ค ‘Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น’ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ 72.065%ในระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดท่าอากาศยานขอนแก่นขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 2,004 ล้านบาท ก่อสร้างบนเนื้อที่ 1,130 ไร่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ส่วนงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 44,500 ตร.ม. จากเดิม 16,500 ตร.ม.
ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานขอนแก่น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน.
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การก่อสร้างขยายระยะเวลาออกไปอีก 300 วัน ดังนั้นจากแผนงานที่กำหนดในภาพรวมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน เม.ย.2564 ซึ่งเมื่ออาคารผู้โดยสารหลังใหม่เปิดให้บริการแล้วนั้น อาคารผู้โดยสารหลังเดิมที่งานอยู่จะถูกปิดปรับปรุงทันทีเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตามแผนงานที่กำหนด
แสดงความคิดเห็น