ชิงนายกฯนครขอนแก่นวันแรกสมัคร4คน/นายกฯธีรฯvsรองฯโด่งเปิดศึกสายเลือด

วันที่  8 ก.พ. 2564 ณ เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โดย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ (ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลา 08.00 – 10.00 น. โดยในวันแรกมีผู้มาสมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 4 ราย ทั้งนี้ ผอ.กต.ทน.ขอนแก่น ได้ดำเนินการตามกระบวน การรับสมัครฯเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับวันแรกของการรับสมัครนายกเทศบาลนครขอนแก่นมีผู้เดินทางมาลงทะเบียน พร้อมจับสลากหมายเลข 4 คน คือ นายวสันต์ ชูชัย ได้หมายเลข 1 จากกลุ่มอิสระ อาชีพทนายความ นายชัชวาล พรอมรธรรม หมายเลข 2  อดีตรองนายกเทศมนตรี กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ หมายเลข 3 อดีตนายกเทศมนตรีคนที่ผ่านมาใช้ชื่อว่าในนาม รักพัฒนานครขอนแ่ก่น (ไม่มีคำว่ากลุ่มนำหน้า) นายชานนท์ นาประเสริฐกูล หมายเลข 4 จากกลุ่มอิสระเป็นทายาทเจ้าของกิจการรถโดยสารปรับอากาศชาญทัวร์
ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯกลุ่มรักพัฒนานคร นำโดยนายชัชวาล พรอรมธรรม ขอนแก่นได้หมายเลข 1-6 และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ หมายเลข 7-12 นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอิสระสมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 อีก 1 คน ได้หมายเลข 13
รายงานข่าวแจ้งว่า ในการเปิดสมัครวันแรกนี้ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ หัวหน้ากลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น ได้ไปปรากฎตัวบริเวณสถานที่รับสมัคร พร้อมทั้งชูมือผู้สมัครที่เคยอยู่ร่วมทีมในนามกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น แต่คราวนี้แยกออกมาเป็น 2 ทีม คือ นายชัชวาล พรอมรธรรม กับนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์
การประกาศสมัครรับการเลือกตั้งเทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล พร้อมกันทั้งประเทศในระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64 กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค.64 ส่วนเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 89,601 คน ใน 4 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน รวมเป็น 24 คน การกำหนดหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้รวม 129 หน่วยเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตามสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก สท. และ นายกเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดสถานที่รับสมัครหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมบริหารจัดการให้รับสมัครโดยมีการเว้นระยะห่างป้องกันโรคไวรัส covid-19 อีกด้วย.
แสดงความคิดเห็น