ใจงาม!!เสี่ยปรีชา’ เศรษฐีเมืองอุดรฯมอบทุน 321,000 บาท แก่บุตร อส.

ที่สำนักงานโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม ถ.โพศรี นายปรีชาและนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จ.อุดรธานี ได้มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนและสิ่งของ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ71ปี

โดยนายนพดล มามาก ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าพนักงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดธานี ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี จากนายปรีชาและนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ จำนวน 107 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 321,000 บาท พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มอีก 12 ลัง โดยจะทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 67 ปี กองอาสารักษาดินแดน วันที่10กุมภาพันธ์ นี้ ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้นได้มอบนมผง ให้กับเด็กแรกเกิดจำนวน52คน ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี มูลค่า 180,620 บาท โดยมีนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ นายปรีชาและนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ยังได้มอบเงินสนับสนุน ในการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ในโครงการ สร้างโดมเพื่อน้อง ฉลองครบรอบ100 ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นเงินจำนวน 6 แสนบาท โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศและนายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการนี้ หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการก่อสร้าง ซึ่งจะนำไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้นักเรียนและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ใช้ประโยชน์ในโอกาส ต่อไป

ที่มา>>HomeCableTV

แสดงความคิดเห็น