มข.โชว์เก๋า!ผลิตนวัตกรรม ‘ตู้ตรวจเชื้อไว้รัส’คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อไวรัส “TOT-KKU SWAP Test Box” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมทีมงาน KKU Maker space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) National Telecom Public Company Limited : NT ร่วมกันส่งมอบ นวัตกรรมตู้ตรวจ เชื้อไวรัสแบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) จำนวน 2 ตู้ ให้กับ นายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อ แบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) เป็นผลงานของทีม KKU Maker space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุดชำนาญการ เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา โดยมีการพัฒนาต่อยอด จากนวัตกรรมจาก 2 ตู้แรก ที่เคยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ โดยรูปแบบการใช้งานของนวัตกรรมตู้นี้ ยังคงเป็นแบบที่ให้ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อเข้าไปนั่งในจุดที่กำหนด เพื่อให้แพทย์สอดมือเข้าไปในช่อง เพื่อ SWAP หรือเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยแบบปลอดเชื้อ และภายในตู้ยังคงใช้ระบบควบคุมความ ดันลมให้ออกด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปด้านในตู้

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการสัมผัสกับระบบอุปกรณ์ใช้งานภายในตู้ ทีมงาน KKU Maker space จึงพัฒนาต่อยอดด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบคัดกรองและระบบฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ทั้งก่อนและหลังทำการ SWAP คนไข้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาทำหน้าที่รายต่อไป ขณะเดียวกันตู้ยังถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และสามารถเคลื่อนไปตั้งที่จุดคัดกรองในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ภายใต้งบประมาณ ตู้ละประมาณ 15,000 บาท

ที่มา>>ข่าวมข.

แสดงความคิดเห็น