กกต.เลย ลุยสร้างเครือข่ายตรวจสอบการเลือกตั้งนายกเทศบาลฯ

กกต.เลย ลุยสร้างเครือข่ายตรวจสอบการเลือกตั้งนายกเทศบาลฯ พบซื้อเสียง ทุจริตฯ ตั้งรางวัลนำจับ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น คาดว่าการเลือกตั้งจะส่อเค้าความรุนแรง ผู้สมัครจะกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง

นายกวี ไพศาลศรี กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลย มีการเลือกตั้งทั้งหมด 29 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 27 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ ยกเว้นอำเภอภูหลวง ที่ไม่มีการเลือกตั้ง ส่วนเลือกตั้งครั้งนี้ทาง กกต.เลย ได้วางมาตรการการซื้อเสียงไว้อย่างเข้มข้น โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทั้งกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง แต่ที่เราเน้นในเรื่องของการป้องกัน โดยการให้ความรู้ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สมัครได้มีการกระผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยที่บางทีผู้สมัครไม่ทราบว่ากระทำเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมาย

นายกวี ไพศาลศรี กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลย มีการเลือกตั้งทั้งหมด 29 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 27 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ ยกเว้นอำเภอภูหลวง ที่ไม่มีการเลือกตั้ง ส่วนเลือกตั้งครั้งนี้ทาง กกต.เลย ได้วางมาตรการการซื้อเสียงไว้อย่างเข้มข้น โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทั้งกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง แต่ที่เราเน้นในเรื่องของการป้องกัน โดยการให้ความรู้ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สมัครได้มีการกระผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยที่บางทีผู้สมัครไม่ทราบว่ากระทำเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมาย

ในครั้งนี้ทาง กกต.เลย จึงได้จัดการอบรม 4 วัน ให้กับผู้สมัครทั้งว่าที่นายกและสมาชิก พร้อมให้มีการชักถามข้อกฎหมายให้ผู้สมัครให้เข้าใจในตัวบทกฎหมาย โดยเปิดการอบรมแต่ละวันไม่เกิน 9 แห่ง โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 9 -12 ก.พ. และที่สำคัญการที่ผู้สมัครจะเริ่มหาเสียง ทุกท่านต้องแจ้งในเรื่องของพาหนะ การจัดเวที ผู้ช่วยหาเสียง รวมการใช้โชเซียลหาเสียง ก่อนที่จะดำเนินการต้องแจ้งที่สำนักงาน กกต.จังหวัดก่อน ถึงจะเริ่มหาเสียงได้

ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ทาง กกต.เลย คาดว่าการเลือกตั้งน่ามีการต่อสู้ที่จะรุนแรง ผู้สมัครทั้งคนเก่าและหน้าใหม่ การหาเสียงอาจส่อเค้ากระทำผิดกฎหมาย ทาง กกต.เลย จึงได้จัดกำลังเฝ้าระวังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมทั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมกับฝ่ายปกครองพื้นที่ พร้อมกับตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุระดับตำบล ซึ่งทาง กกต.ได้เปิดการอบรมไว้ เพื่อรับการแจ้งเหตุการณ์การกระผิดการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกกต.เองได้เน้นการตั้งรางวัลตามกฎหมายใหม่ การชี้จับเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีสิทธิได้รับรางวัลนำจับ 1 แสนบาทขึ้นไปสำหรับผู้แจ้งเบาะแส

แสดงความคิดเห็น