แฝงร่าง20ปี!!‘มะเร็งท่อน้ำดี’ภัยเงียบคร่าชีวิตคนอีสานส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.เดินหน้าให้ความรู้ปชช.

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายต้านมะเร็งท่อน้ำดีร่วมรณรงค์ในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World CCA Day)ภายใต้แคมเปญ “แสงส่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ลดความความสูญเสียคนที่รักจากโรคร้ายที่ พรากชีวิตชาวอีสานไปกว่าปีละกว่า 20,000 คน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ “แสงส่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ณ หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World Cholangiocarcinoma Day) ที่จะมาถึงในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่พรากชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละกว่า 20,000 คน เทียบเท่ากับเครื่องบินตกปีละ 100 กว่าลำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
ตอนนี้ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีกำลังนำเอาองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ โดยทุกปีในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นั้นจะถูกกำหนดให้เป็นวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก (World Cholangiocarcinoma Day) ภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดีจากทั่วโลก จะออกมาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อที่จะได้ช่วยกันลดความเสี่ยง หาทางป้องกันแก้ไขเหตุแห่งการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งหวังลดความสูญเสียคนที่รักในครอบครัวจากโรคร้ายนี้ลง”
แสดงความคิดเห็น