มาชิมกัญ!!โคราชเสิร์ฟเมนูผสม ‘ใบกัญชา’‘แห่งแรกอีสาน’ต่อยอดสู่อาหารสุขภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) เป็นประธาน เป็นประธานเปิดงาน “Cannabis kitchen @HOP” โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชีมา ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพพร้อมเสริ์ฟ โดยมี นายมงคล ศรีธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครบรู จำกัด ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การที่ HOP Beer House ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ แจ้งความจำนงค์มายังมหาวิทยาลัยในการขอรับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ทราบว่า มีเมนูหลากหลายถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกทางหนึ่ง
 
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ มทส. ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการผลิตกัญชาคุณภาพรุ่นแรก ผ่านการวิเคราะห์พบว่า ปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนากัญชา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปัจจุบันกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นที่ 2 แล้ว
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์กัญชา ในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่14 ธันวาคม 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหาร และเครื่องดื่ม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House ถือเป็นเอกชนรายแรกที่แจ้งความจำนงค์ขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชาเชิงพาณิชย์จำนวน 60 กิโลกรัมแห้งต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนครราชสีมา ได้ขออนุญาตนำผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่โคราช เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น Hemp&HOP warter และ ชา เป็นต้น ถือเป็นหนึ่งในการต่อยอดกัญชาคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น