ทย. เตรียมทุ่ม 110 ล้าน อัพเกรด “ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด” เสร็จปี 65

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ขณะนี้ ทย. ขณะนี้ ทย.อยู่ระหว่างจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวงเงินประมาณ 110 ล้านบาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค.64 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลได้ประมาณเดือน ก.พ.64 และได้ผู้ชนะประมูลประมาณกลางเดือน มี.ค.64 เริ่มก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี จะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.65 และพร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือน พ.ค.65 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 300 คนต่อชั่วโมง (ชม.) หรือ 8.6 แสนคนต่อปี เป็นไม่น้อยกว่า 450 คนต่อ ชม. หรือ 1.2 ล้านคนต่อปี
สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังนี้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสภาพเก่า และทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่เคยได้รับการปรับปรุงหรือต่อขยายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานร้อยเอ็ดแล้ว และได้รับเสียงร้องเรียนจากผู้โดยสารค่อนข้างมาก อาทิ ขอให้ขยายอาคารผู้โดยสาร และเพิ่มที่นั่งให้เพียงพอ เพราะภายในอาคารค่อนข้างหนาแน่นและแออัดมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาคับคั่ง อย่างไรก็ตามก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดมีผู้โดยสารประมาณ 3-4 แสนคนต่อปี มีสายการบินไทยแอร์เอเชียทำการบิน วันละ 4 เที่ยวบิน
แสดงความคิดเห็น