NO สน No แคร์!!เอาผิด ‘โรงงานน้ำตาล’ อ.พิมาย‘ปล่อยมลพิษ’เตือนแล้วแต่ยังเพิกเฉย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจ้งความเผาผิด โรงงานน้ำตาล’  อ.พิมายก่อมลพิษทางเสียง ปล่อยควันดำ และฝุ่นจากกากอ้อย กระทบชาวบ้าน หลังออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหา แต่ยังเพิกเฉย 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงกรณีประชาชนกว่า 50 คน ร้องเรียนความเดือดร้อนจากกิจการโรงงานน้ำตาล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ก่อมลพิษเสียงดัง ควันดำ และฝุ่นจากกากอ้อย ทั้งกลางวันและกลางคืน ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน หากยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ให้ประสานชาวบ้านว่าหน่วยงานรับทราบเรื่องแล้ว และจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือต่อไปโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11(นครราชสีมา) ได้ลงพื้นที่ประสานประชาชนตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แล้วหารือแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบกับจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แล้วเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสานรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพของประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด // ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงการจัดเก็บและขนส่งกากอ้อย แล้วให้กรมโรงงานตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ // คพ.จะตรวจสอบคุณภาพอากาศวันนี้ (3 ก.พ.64) เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมารับทราบ และสุดท้าย ให้โรงงานทำแผนแก้ปัญหาและแผน CSR ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์นี้ (8 ก.พ.64)

สำหรับ หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับดูแนวทางการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจุดตรวจวัด ทั้งอากาศ เสียง และกลิ่นที่ไม่กระทบชุมชน และแนวทางการเทกองกากชานอ้อย ให้คำปรึกษาการทำแผน CSR และการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกัน แก้ปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ได้รับผลกระทบ

แสดงความคิดเห็น