ชาวขอนแก่นไม่มีสมาร์ทโฟนแห่ลงทะเบียน ‘เราชนะ’แน่น บางคนมีผิดหวัง

คนขอนแก่นไม่มีสมาร์ทโฟนนับพั แห่งลงทะเบียน ‘เราชนะ’ วันแรกแน่น ‘พ่อแก่แม่เฒ่า’ ต่อแถวยาว บางคนมีผิดหวังต้องเดินทางกลับเพราะรอคิวไม่ไหว  ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

วัน15 ก.พ. 64 ที่ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ชาวขอนแก่น กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนับพันคน ซึ่งเป็นจุดให้บริการพิเศษของธนาคาร กรุงไทย ในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนใน เขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากมารอลงทะเบียนตั้งแต่เช้าก่อนเวลา 07:00 น. โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09:00 น. พร้อมจัดคิวให้เข้าไปลงทะเบียนเพียงครั้งละ 90 คน เท่านั้น และกำหนดรับลงทะเบียนวันละ500 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 โดยประชาชนที่จะเข้าติดต่อลงทะเบียนจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ ด้านในมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น มาให้บริการรับลงทะเบียน 20 คนโดยตั้งโต๊ะตรวจเช็คความถูกต้องและโต๊ะรับบริการลงทะเบียนผ่านเครื่องยืนยันตัวตนโดยให้บริการโต๊ะละ 2 คน ซึ่งพบว่าแต่ละคนใช้เวลาในการทำรายการครั้งละประมาณ 5 – 10 นาที
 พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งจัดหาจัดเต้นท์และเก้าอี้นั่งพักคอย และจัดหาน้ำดื่มไว้บริการประชาชน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และประสานหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ และการแจกบัตรคิวเพื่อลดความแออัด ปลอดภัยจากโควิด-19
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน กล่าวว่า ปัญหาการลงทะเบียนเกิดจากประชาชนที่มาบางคนได้ลงทะเบียนโครงการเราชนะผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว ซึ่งไม่สามารถจะทำรายการได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วจะมารับบริการไม่ได้ การรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีบริการไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จึงขอให้ประชาชนทยอยมาในวันอื่นๆได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสมาร์ทการ์ดมาด้วยและมาติดต่อด้วยตนเอง
 ขณะที่ ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มาขอรับบริการจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ
สำหรับการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนมาตรการ “เราชนะ” แต่ไม่มี “สมาร์ทโฟน” รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ สาขาธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น
โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีจุดให้บริการพิเศษ one stop service ของธนาคาร กรุงไทยในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวนรวม 16 จุดกระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอ ซึ่งในภาพรวมขณะนี้พบว่า ทุกจุดมีประชาชนมารับบริการหนาแน่นมาก
แสดงความคิดเห็น