ททท.ขอนแก่นฮึดสู้!!ดึง ‘ธุรกิจโรงแรม’ร่วมแคมเปญ‘ขอนแก่นคนละครึ่ง’ ฟื้นท่องเที่ยวหลังโควิด

ททท. ขอนแก่น เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนา ฝ่าวิกฤตโควิด“เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace  พร้อมชูแคมเปญ “ขอนแก่นคนละครึ่ง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ “ขอนแก่น เมือง MICE CITY และ TRUST CITY”

        

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในลักษณะการส่งเสริมการขายรูปแบบ Table Top Sale ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ภายหลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ “ขอนแก่น MICE CITY” โดยเปิด โอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดการประชุมในจังหวัดขอนแก่น ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE และมีความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข ทำให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลความพร้อมของผู้ประกอบการและกระตุ้นให้หน่วยงานตัดสินใจจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่อไป

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง มาตรการต่างๆ ได้รับการผ่อนปรน แต่ก็ยังคงสร้างความหวาดหวั่นในการออกเดินทาง จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ ททท. และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของขอนแก่นให้ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยกันจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อันจะเป็นการทำให้เกิดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวและเกิดการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป”

 

นอกจากนั้นภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCEB) กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมือง MICE CITY, นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวถึง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ และนายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักและสถานที่จัดประชุมในจังหวัดขอนแก่นในการรองรับการจัดกิจกรรม MICE การประชุมสัมมนา ตามมาตรฐาน SHA : Amazing Thailand Safety and Health Administration (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในครั้งนี้ เป็นเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนำเสนอแคมเปญ “ขอนแก่นคนละครึ่ง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ “ขอนแก่น เมือง MICE CITY และ TRUST CITY” ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเยียวยาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

 

ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดการประชุม ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE กว่า 24 หน่วยงาน ได้เจรจาธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าและบริการ  แก่หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อกว่า 50 หน่วยงาน รวมจำนวนผู้ร่วมงานกว่า 120 คน โดยการจัดกิจกรรมภายในงานมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

แสดงความคิดเห็น