ผอ.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น วอนผู้ใจบุญช่วยน้องตาบอดได้รับผลกระทบโควิด

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอยู่ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ คน เป็นเด็กนักเรียนประจำ ๕๐ คน และเป็นเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนร่วมกับโรงเรียนปกติด ๕๐ คน ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคลดลงจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แม้จะลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วก็ตาม
จึงขอวิงวอนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา หากต้องการร่วมทำบุญวันเกิด หรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและมอบโอกาสแก่คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 424-0-04413-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือ บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกนผ่าน QR Code เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-470120
แสดงความคิดเห็น